ნახტომი

ვინ გამოეხმაურა: შრომის წიგნაკი

წევრის სახელი გამოხმაურება
Archil Mikelashvili 2
Giorgi Tsotskhalashvili 1
Ira Melimonadze 1
Levan Jorbenadze 1
ქართული & kar.ge
Share