ნახტომი

სახელის ცვლილებათა არქივი: Tamuna Gurgenidze

აქედან ამაზე ცვლილების დღე
ისტორია არ არის
ქართული & kar.ge
Share