ნახტომი

- - - - -

1052 წერილი 25 მბ-ზე მეტი


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 123

#121 Irakli Asanishvili

  L5: შთამაგონებელი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,319 გამოხმაურება
0

დაწერილია 04 February, 2007 - 02:15

Irakli Betchvaia, Feb 2 2007, 11:58 PM -ში, განაცხადა:

თიბისი ფოსტაზე

<{POST_SNAPBACK}>


მემგონი ფიშინგი არაა,
საერთოდ თი-ბი-სი კარგი ბანკია :)
Irakli Asanishvili
Ceo/Partner

itgroup®
t: +995 (32) 484002 ext.101
w: itgroup.ge

#122 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 27 April, 2007 - 12:30

ალდაგისგან მივიღე ახლა სპემი:

################################################################################
##

mogesalmebiT,Tu Tqven gyavT manqana da ufrTxildebiT mas, maSin Tqven SesaZlebloba gaqvT sadazRvevo programa Cemebis daxmarebiT airCioT avto dazRvevis mravali programidan erTi.

SearCieT TqvenTvis sasurveli dafarva avtomobilis dasazRvevad

damatebiT SesaZlebelia:

minebis, sarkeebis, aqsesuarebis dazRveva nulovani franSiziT
* sruli sadazRvevo dafarvis SeZena nulovani franSiziT
*
SeiZineT avto dazRveva ganvadebiT, 12 Tviani ganvadeba pirveladi Senatanis gareSeInsurance Company ALDAGI BCIGeorge MeparishviliSales Manager Retail Division

16 Melikishvili Ave.

0179 Tbilisi , Georgia

Tel: (+995 32) 924411 (5452)

Fax: (+995 32) 294905

Mob: (+995 77) 545999

E-mail:gmeparishvili@aldagi.com.ge################################################################################
##


შემთხვევით ამ კონფერენციიდან ხომ არ აქვთ ჩემი მისამართი?
Der Gott ist tot!

#123 Luka Zedginidze

  L5: შთამაგონებელი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,490 გამოხმაურება
0

დაწერილია 27 April, 2007 - 15:08

საერთოდ არ მომდის სპამი. არსად არ ვწერ ჩემ მეილს.
The important thing is not to stop questioning.

#124 George Keretchashvili

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 677 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 April, 2007 - 17:39

სამი სხვადასხვა დომაინის მაილები სხვადასხვა პროვაიდერთან გვქონდა, მერე გადმოვიტანე ჩემთან, დავაკონფიგურირე მაილ სერვერი ნორმალურად და დაისვენა კომპანიამ სპამისგან :(

ადრე თუ 100 წერილიდან 5 იყო ნორმალური, ახლა 100-დან 98-ია ნორმალური :)

არ იციან და არც აინტერესებთ როგორ დაიცვან მაილ სერვერი სპამისგან, ამაშია პრობლემა

რედაქტორი George Keretchashvili, 28 April, 2007 - 17:40.

გიორგი ქერეჭაშვილი
დირექტორი
გამოქვეყნებული სურათი
ინტერაქტიული სატელეფონო სისტემები:
დაგეგმარება, კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერები

ტელეფონი: (+99532) 471147
ელ ფოსტა: contact {at} telvo.ge
ვები: telvo.ge1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share