ნახტომი

- - - - -

B-STRAT ტესტები


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 116

#1 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 10:44

მეგობრებო,

ამ თემაში სადღაც დღის 1 საათისათვის დავდებ დღევანდელ ტესტებს თავისივე პასუხებით.

მიზანი:
თუ რომელიმე თქვენგანი აღმოაჩენს შეცდომას შეკითხვაში დღის 3 საათამდე და მოგვაწვდით ინფორმაციას, ჩვენ იმ შეკითხვის პასუხს ჩავუთვლით ყველა იმ სტუდენტს, რომელმაც მოცემული ტესტის გაიარა. დღის 3 საათის შემდეგ ტესტის შედეგებს არ შევცვლით შეცდომაც რომ აღმოაჩინოთ მაშინაც კი.

ამით თქვენ გეძლევათ თქვენი სიტყვა თქვათ თქვენსავე შედეგებში.
გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა!

კეთილი სურვილებით,

ტარიელი
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#2 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:44

ტესტები [კითხვაზე სწორი პასუხი გამუქებულია]:

http://www.conference.ge/stuff/b1.doc
http://www.conference.ge/stuff/b2.doc
http://www.conference.ge/stuff/b3.doc
http://www.conference.ge/stuff/b4.doc

ყველა ტესტის პასუხები ერთად:
http://www.conferenc...uff/answers.doc

თქვენ გაქვთ დრო 3 საათამდე, რომ გვითხრათ, თუ ტესტის რომელი ვარიანტის რომელ შეკითხვასა და პასუხში შეგაქვთ ეჭვი.
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#3 Dear Guest, You need to register...George Chikhladze_*

 • Guest

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:46

ფინალისტების სია რომელი საათისთვის გამოქვეყნდება?

#4 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:47

ჩემს ვარიანტში იყო ჩემი აზრით გაუგებარი კითხვა.
კითხვის შინაარსი: კომპანიამ გამოუშვა ახალი როდუქტი, რომლის თვითრირებულება იყო 120 ლარი. პირველივე წელს გაყიდვა და წარმოება იყო 200 000 ერთეული. რამდენით შეუმვირდა კომპანიას თვითღირებულება?

ტექსტწიგნში წერია, რომ წარმოენბის გაორმაგება იწვევს თვითღირებულების 15%ით შემცირებას. აქ კი არ იყო მოცემული საწყისი მონაცემები,ანუ ჩვენ ვერ დავითვლიდით რამდენად გაიზარდა წარმოება.
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#5 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:47

ასე 5-6 საათისათვის ალბათ. ზუსტად ვერ ვიტყვი ... ამათ გასწორება უნდა ყველას და ბაზაში შეტანა ...

18:30-მდე ყველა ვარიანტში ...
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#6 Maia Parlagashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:51

35-ე შეკითხვა პირველ ვარიანში:
ტარიელ, მონიშნულია მე-3 პასუხი, სარეკლამო კომპანიის საშუალებით.
კი მაგრამ ფასით რეპოზიცირებაც ხომ შეიძლება?

ამ ტესტში სწორი პასუხი უნდა იყოს ბოლო:
არცერთი პასუხი სრულყოფილი არ არის.

ისე 3 შეცდომა მაქვს ამის გარდა... ალბათ ვერ გავედი...

ყველას წარმატებები!

#7 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:52

. ra faqtor[eb]s SeuZlia Seamciros marketinguli informaciebis fasebi:
1. mxolod dagrovili maragebis faqtori
2. maragebis faqtori da inflacia
3. mxolod inflacia
4. mxolod iman, Tu rogori iqneba kompaniebisagan am informaciaze moTxovna
5. mxolod kompaniebisagan am informaciaze moTxovna da inflacia

swori pasuxi weria 4. ratom? inplacia ar mokmedebs pasze?
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#8 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:53

kanibalizacia ras nishnavs? es sad ewera tekc\st cignshi?
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#9 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:53

pirveli variantis mexute kitxvashi pasuxia 237K$U.rato?
tu kompaniam dagegma 200k$U carmoeba...mashin carmoebis departamenti acarmoebs 200K$U, plius minus 20K$U (20%). anu 237K$U s ver acarmoebs.....maksimum 220K$U. vcdebi?

#10 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:55

35. bazarze arsebuli produqtis repozicireba SesaZlebeli aris:
1. mxolod sabazro fasis SecvliT
2. mxolod produqtis TviTRirebulebis SecvliT
3. sareklamo kampaniis saSualebiT
4. mxolod gasaRebis arxebis saSualebiT
5. arcerTi pasuxi srulyofili ar aris
scori pasuxi ceria 3. ratom? pasit repozicirebac xom sheidzleba???
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#11 Maia Parlagashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:56

Zura Iosebashvili, Dec 3 2006, 11:53 AM -ში, განაცხადა:

pirveli variantis mexute kitxvashi pasuxia 237K$U.rato?
tu kompaniam dagegma 200k$U carmoeba...mashin carmoebis departamenti acarmoebs 200K$U, plius minus 20K$U (20%). anu 237K$U s ver acarmoebs.....maksimum 220K$U. vcdebi?

<{POST_SNAPBACK}>ზურა, 200-ს + 20% არის 240. ასე რომ 237 გამოუშვებს.

#12 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:57

კიდევ მე-13 კითხვა ცოტა გაუგებარი იყო.
და კანიბალიზაცია ხომ საერთოდ

#13 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:58

:D sircxvilo

#14 Maia Parlagashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:58

Otar Dgebuadze, Dec 3 2006, 11:55 AM -ში, განაცხადა:

35. bazarze arsebuli produqtis repozicireba SesaZlebeli aris:
1. mxolod sabazro fasis SecvliT
2. mxolod produqtis TviTRirebulebis SecvliT
3. sareklamo kampaniis saSualebiT
4. mxolod gasaRebis arxebis saSualebiT
5. arcerTi pasuxi srulyofili ar aris
scori pasuxi ceria 3. ratom? pasit repozicirebac xom
sheidzleba???

<{POST_SNAPBACK}>


ოთო, მეც იგივე შეკითხვა მაქვს. აშკარად შეცდომაა. იმედია ტარიელი ჩაასწორებს :D

#15 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:59

jacomo, Dec 3 2006, 12:46 PM -ში, განაცხადა:

ჩემს ვარიანტში იყო ჩემი აზრით გაუგებარი კითხვა.
კითხვის შინაარსი: კომპანიამ გამოუშვა ახალი როდუქტი, რომლის თვითრირებულება იყო 120 ლარი. პირველივე წელს გაყიდვა და წარმოება იყო 200 000 ერთეული. რამდენით შეუმვირდა კომპანიას თვითღირებულება?

ტექსტწიგნში წერია, რომ წარმოენბის გაორმაგება იწვევს თვითღირებულების 15%ით შემცირებას. აქ კი არ იყო მოცემული საწყისი მონაცემები,ანუ ჩვენ ვერ დავითვლიდით რამდენად გაიზარდა წარმოება.

<{POST_SNAPBACK}>


თავდაპირველი თვითღირებულება არის წარმოების პირველ 100 000 ერთეულზე. ასე რომ შეგეძლო პასუხის გაცემა
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#16 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:59

ტესტების პირველი ვარიანტის 34 შეკითხვის პასუხი მგონი არ არის ტესტ-წიგნში მოცემულ მასალაში.
კანიბალიზაციაზე საუბარი მემგონი საერთოდ არ ყოფილა მოცემულ მასალაში

#17 Maia Parlagashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 12:59

Zura Iosebashvili, Dec 3 2006, 11:58 AM -ში, განაცხადა:ხდება ხოლემ :D ისე პირველი აზრი მეც 220 მქონდა :)
მერე უცებ მივხვდი რო ვცდები :D

#18 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:01

კანიბალიზმი პირველად გავიგე

#19 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:01

და 35 შეკითხვა კიდევ პირველი ვარიანტის. რეპოზიცირება ხომ ფასის საშუალებითაც არის შესაძლებელი. ანუ სწორი პასუხი ხომ უნდა ყოფილიყო მეხუთე,არცერთი პასუხი არ არის სრულყოფილი

#20 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:02

მეც ეგრე დავწერე1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share