ნახტომი

- - - - -

B-STRAT ტესტები


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 116

#21 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:03

Maia Parlagashvili, Dec 3 2006, 12:51 PM -ში, განაცხადა:

35-ე შეკითხვა პირველ ვარიანში:
ტარიელ, მონიშნულია მე-3 პასუხი, სარეკლამო კომპანიის საშუალებით.
კი მაგრამ ფასით რეპოზიცირებაც ხომ შეიძლება?

ამ ტესტში სწორი პასუხი უნდა იყოს ბოლო:
არცერთი პასუხი სრულყოფილი არ არის.

<{POST_SNAPBACK}>


ფასით კი შეიძლება, მაგრამ პირობაში იყო "მხოლოდ ფასით". ეს კი სწორი პასუხი არაა. ..

Otar Dgebuadze, Dec 3 2006, 12:52 PM -ში, განაცხადა:

. ra faqtor[eb]s SeuZlia Seamciros marketinguli informaciebis fasebi:
1. mxolod dagrovili maragebis faqtori
2. maragebis faqtori da inflacia
3. mxolod inflacia
4. mxolod iman, Tu rogori iqneba kompaniebisagan am informaciaze moTxovna
5. mxolod kompaniebisagan am informaciaze moTxovna da inflacia

swori pasuxi weria 4. ratom? inplacia ar mokmedebs pasze?

<{POST_SNAPBACK}>


ინფლაცია კი მოქმედებს, მაგრამ ინფლაცია ზრდის. პირობაში კი შემცირებას გეკითხებიან

Otar Dgebuadze, Dec 3 2006, 12:53 PM -ში, განაცხადა:

kanibalizacia ras nishnavs? es sad ewera tekc\st cignshi?

<{POST_SNAPBACK}>


კანიბალიზაცია არის როცა შენი ერთი პროდუქტი ბაზარს ართმევს მეორეს. ეს არ ეწერა, მაგრამ უნდა იცოდე თუ რა არის კანიბალიზაცია

Zura Iosebashvili, Dec 3 2006, 12:53 PM -ში, განაცხადა:

pirveli variantis mexute kitxvashi pasuxia 237K$U.rato?
tu kompaniam dagegma 200k$U carmoeba...mashin carmoebis departamenti acarmoebs 200K$U, plius minus 20K$U (20%). anu 237K$U s ver acarmoebs.....maksimum 220K$U. vcdebi?

<{POST_SNAPBACK}>


ამაზე მაიამ უკვე გასცა პასუხი

Otar Dgebuadze, Dec 3 2006, 12:55 PM -ში, განაცხადა:

35. bazarze arsebuli produqtis repozicireba SesaZlebeli aris:
1. mxolod sabazro fasis SecvliT
2. mxolod produqtis TviTRirebulebis SecvliT
3. sareklamo kampaniis saSualebiT
4. mxolod gasaRebis arxebis saSualebiT
5. arcerTi pasuxi srulyofili ar aris
scori pasuxi ceria 3. ratom? pasit repozicirebac xom sheidzleba???

<{POST_SNAPBACK}>


კი შეიძლება, მაგრამ მხოლოს ფასით რეპოზიცირება არ არის საკმარისი პასუხი ამ დროს.
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#22 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:03

კანიბალიზაცია რას ნიშნავს, ან სად ეწერა ეგ ტექსტ წიგნში???
და რეპოზოცორებაზე რომაა კითხვაა მანდ არის შეცდომა მემგონი. იმიტომ რომ ტექსტ-წიგნში მრავალი სახის რეპოზიცირებაზეა საუბარი. მაგალითად:ფასით, სეგმენტიდან სეგმენტში, რეპოზიცირება სარეკლამო კამპანიით...
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#23 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:04

anu aq sheidzleba imitom itvlebodes eg rom....cin sityva "mxolod" xom ar uceria, anu fasit repozicirebas ar gamoricxavs...mara mainc bolo pasuxi upro scoria, rom arcerti srulyopili ar aris

#24 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:04

ამ მომენტამდე ყველა შეკითხვას ვუპასუზე.
ცოტა ხნით მოგწყდებით, რადგანაც გასწორებას ვიწყებთ ... პერიოდულად შემოვალ . . .
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#25 Otar Dgebuadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 343 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:05

arc fasit aris sakmarisi da arc sareklmao kampaniit marto. ase rm bolo unda ikos pasuxi...
Caucasus University,
Caucasus School of Business,
BBA,
Major in Finance.

e-mail: o_dgebuadze@cu.edu.ge

#26 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:05

Zura Iosebashviliმეც მაგას ვამბობ

#27 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:05

ratom unda vicode kanibalizacia ras nishnavs?? , ar vici

#28 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:06

რეპზიცირების შეკითხვასთან დაკავშირებით საკამათო არაფერია ... უბრალოდ დავაკვირდეთ ...
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#29 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:08

რაპოზიცირებაზე მაინც ვერ ვხვდები რატომ არის სარეკლამო კამპანია სწორი.
ვთქვათ რაღაც პროდუქტი შეტანილია გარკვეულ სეგმენტში გარკვეულ ფასად, კომპანიამ ფასი შეცვალა. შესაბამისად ეს პროდუქტი იმ სეგმენტში არ რეპოზიცირდება რომლისთვისაც ახალი ფასი უფრო მისაღებია?

#30 Maia Parlagashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:09

ანუ ეს 35 ტესტი იყო სიტყვეზე გამოჭერაზე...

ძენია ახლა შედავება თუმცა, ბოლო პასუხი არ გამორიცხავს 3-ს სისწორეს. ბოლო რო ყოფილიყო არცერთი პასუხი არ არის სწორი, მაშინ იქნებოდა სამართლიანი, ვინაიდან ეს გამორიცხავდა სწორი პასუხს.

მოკლედ, იმის თქმა მინდა რო ორივე პასუხო შეიძლება იყოს მიჩნეული სწორად.

#31 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:11

კანიბალიზაციაზე იქნებ მიპასუხოღ? არ ვიცოდი რას ნიშნავდა და არც წიგნში ეწერა, მაინც ჩემი ბრალია?
რატომ უნდა ვიცოდე რას ნიშნავს კანიბალიზაცია?

#32 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:12

და კიდევ ერთი მაინტერესებს. კომპანიის აქციებზე ფასი განისაზღვრება კომპანიის კაპიტალით თუ ბოლო წლის მოგებით?

#33 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:12

Zura Iosebashvili
ალბათ ლოგიკიტ უნდა მივმხვდარიყავით ან პასუხებს გამორიცხვის მეთოდით მივყოლოდით

#34 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:13

კი მაგრამ, ტესტ წიგნში ხომ იყო გამოცდა? მე მგონი ამ საკითხში მართალი ვარ :D

#35 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:15

რა დროს ლოგიკა იყო, ზოგს ისე ვწერდი ბოლომდე არ ვკითხულობდი (დროის გამო) :)

#36 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:15

Zura Iosebashviliაბა რა გიტხრა. მეც არ ვიცოდი და გარტყმიტ და ისიც შეცდომიტ შემოვხაზე მესამე
:)

#37 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:15

პირველი ტესტის 35 შეკითხვის პირველი პასუხი გამორიცხავს სარეკლამო კამპანიით რეპოზიცირების შესაძლებლობას, ამიტომაც იგი არ არის სწორი პასუხი.

მესამე პასუხი არ გამორიცხავს საბაზრი ფასის შეცვლის გზით რეპოზიცირების შესაძლებლობას, თავისთავად კი იგი ზუსტად პასუხობს შეკითხვას, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს: "ბაზარზე არსებული პროდუქტის რეპოზიცირება შესაძლებელი არის:" და გრძელდება მესამე პასუხი - "სარეკლამო კამპანიით".

პასუხის მეხუთე ვარიანტი კი უბრალოდ გაბნევს
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#38 Sopo Nioradze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 7 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:16

I ვარიანტის 5-ე კითხვის პასუხი 240 000 რატომ არ არის?

#39 Teona Mtchedlidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 58 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:16

Zura Iosebashvili
დრო სხვათაშორის საკმარისი იყო. ბოლო 5 წუტი კანიბალიზაციაზე ვფიქრობდი დანარჩენები მორჩენილი მქონდა

#40 Zura Iosebashvili

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 41 გამოხმაურება
0

დაწერილია 03 December, 2006 - 13:17

მე შენსავით სწრაფად ვერ ვფიქრობ :)1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share