ნახტომი

* * * * * 1 ხმა

ხელფასი


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 205

#61 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 May, 2007 - 16:39

ციტატა

ME AR MITKVIA ROM MOSASHOREBELIA. ME VTKVI ROM AGMOSAVLELI FILOSOFEBI ASE TVLIDNEN. ME KI SAMCUXAROD ARA VAR AGMOSAVLELI FILOSOFOSI

<{POST_SNAPBACK}>


ამ ”კაპს ლოკიანი” შრიფტით რატომ ”გვიყვირიხარ” ? :)

რედაქტორი Sophie Amiranashvili, 18 May, 2007 - 16:39.

Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#62 Teona Beridze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 76 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 May, 2007 - 18:20

ციტატა

ამ ”კაპს ლოკიანი” შრიფტით რატომ ”გვიყვირიხარ” ?

<{POST_SNAPBACK}>ase uketesia??? :) :) ^_^
თეო ბერიძე
საინფორმაციო სააგენტო "ფაქტი"
www.fact.ge

#63 Maka Gvaramia

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 148 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2007 - 00:13

ok iyos rogorrts aris, magram me rats ar visi imaze tavs arasodes vdeb mashin me vici ra da tavsac vdeb vot tak!

zviad arc exlaa magram adre upro kargad ayares nacari saxelmcipos
The Proud Participant of Business Conference

#64 Sophie Amiranashvili

  L8: პროფესიონალი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 10,227 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2007 - 00:59

ციტატა

ase uketesia???

<{POST_SNAPBACK}>


convert.ge-თი თუ ისარგებლებ, მთლად "გაასწორებს"
Sophie Amiranashvili

Linxtelecom Georgia LLC
Sales Manager Georgia

GSM: +995 99 22 15 40
Office: +995 32 56 68 73

#65 Sofio Burjanadze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 508 გამოხმაურება
0

დაწერილია 19 May, 2007 - 21:39

gasagebia chveni biznesis pozicia xelfastan mimartebit: anu rac ufro cota mit ufro kargi...
magram tu minimaluri xelfasi ar aris 100$ mainc ekonomika ar mushaobs... anu mskidvelobiti unari zalian dabalia... ise chveni motxovnebis shezgudva ar adgia ekonomikis ganvitarebas... sheizleba ekologiaze kargad moqmedebs, anu resursebis moxmareba mcirdeba, magram ekonomikas namdvilad ar adgia sasiketod... sabazro ekonomikas zustad vici ar gamoadgeba...
amitom ar mesmis chveni mtavrobis pozicia... saxelmcifo seqtorshi mainc ratom ar zrdis xelfasebs, xom aqvt ukve didi biujeti?

#66 Teona Beridze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 76 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 May, 2007 - 20:36

didi biujeti am shemtxvevashi pirobitia, rodesac xarjva ufro adre xdeba vidre shevseba, didi biujetis monacemebi mxolod qagaldze rcheba da aisaxeba, xarjva ki xelfasebsa da socialuri garantiebis sheqmnas rom ar xmardeba faqtia
თეო ბერიძე
საინფორმაციო სააგენტო "ფაქტი"
www.fact.ge

#67 Dea Shapatava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 603 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 12:15

GETANXMEBI - ramdenic gidna vici -

იხილე გამოხმაურებაSofio Burjanadze, May 17 2007, 04:21 PM -ში, განაცხადა:

zustad saqartveloshi gavrcelebuli praktikaa...
liderta shoris liderebi gamosacdel periodit aikvans tanamshromels... magalitistvis IT seqtorshi...
sakmaod shromatevad saqmes gaaketebineben da istumreben...(programas, web sites.. ....)
chems amxanags gadaxda...
axali moizebnebao... da ase shemdeg... bevri vici erti da igive kompaniidan gamoshvebuli... (liderta shoris lideria rom kitxo)


#68 Pavle Shavidze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,136 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 13:02

მე ვფიქრობ საქართველოში შრომის და მუშაობის ფასი არ იციან. 1 ადამიანს ნორმალური არსებობისთვის 800 ლარი მაინც უნდა ქონდეს ხელფასი ,კარგი ხელფასი კი 1000ლარიდან უნდა იტკებოდეს რა თქმა უნდა ის ადამიანიც ყოველივე ამას უნდა იმსახურებდეს თავისი შრომით და მუშაობით, თან თუ მცირე ბიზნესიც ექნება ოჯახს ნამდვილად კარგი იქნება.

კი გეთანხმები აფერისტებიც ბევრია ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ, ეს ძირითადად გაჭირვებამ მოიტანა,მაგრამ მე ვფიქრიბ ადამიანმა თავის ღირსება და პატიოსნება არც დიდმა გაჭირვებამ არ უნდა დააკარგინოს და არც დიდმა ფულმა. სამქუხაროდ ესეთი ფაქთები ბევრი გხვდება დღევანდელ ყოფაში.

#69 Tamuna Jangulashvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,827 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 13:04

[quote name='Pavle Shavidze' date='May 30 2007, 12:02 PM' post='90973']
მე ვფიქრობ საქართველოში შრომის და მუშაობის ფასი არ იციან. 1 ადამიანს ნორმალური არსებობისთვის 800 ლარი მაინც უნდა ქონდეს ხელფასი ,კარგი ხელფასი კი 1000ლარიდან უნდა იტკებოდეს რა თქმა უნდა ის ადამიანიც ყოველივე ამას უნდა იმსახურებდეს თავისი შრომით და მუშაობით, თან თუ მცირე ბიზნესიც ექნება ოჯახს ნამდვილად კარგი იქნება.

ვინ გაგახარებს ასე.. :%-(:
Tbilisi University
PR Manager
www.tbuniver.edu.ge
t.jangulashvili@gmail.com
+995 93 256162; 899445051

#70 Soso Zarandia

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 222 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 13:28

და რამდენია ახლა საქართველოში საშუალო ხელფასი?
Zarandia Soso
Everything from Japan
Tel.: +99558909907

#71 Pavle Shavidze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,136 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 15:41

თამუნა ცოტა დიპლომატიაც თუ არ გამიყენე და არ მიდექი-მოდექი ისე ცხოვრებაშიც არაფერი არ გამოვა არა მარტო ბიზნესში.

სოფო ეგრე არაა?

#72 Irakli Asanishvili

  L5: შთამაგონებელი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,319 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 17:26

შემოსავალი რომელიც დამაკმაყოფილებსავით 24 საათში - 20.000.000 $ :(
Irakli Asanishvili
Ceo/Partner

itgroup®
t: +995 (32) 484002 ext.101
w: itgroup.ge

#73 Dea Shapatava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 603 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 17:42

getanxmebi - cxovrebis done odnav moimatebda 100 laridan rom dawyebuliyo xelfasebi.

იხილე გამოხმაურებაTamuna Jangulashvili, May 30 2007, 12:04 PM -ში, განაცხადა:

მე ვფიქრობ საქართველოში შრომის და მუშაობის ფასი არ იციან. 1 ადამიანს ნორმალური არსებობისთვის 800 ლარი მაინც უნდა ქონდეს ხელფასი ,კარგი ხელფასი კი 1000ლარიდან უნდა იტკებოდეს რა თქმა უნდა ის ადამიანიც ყოველივე ამას უნდა იმსახურებდეს თავისი შრომით და მუშაობით, თან თუ მცირე ბიზნესიც ექნება ოჯახს ნამდვილად კარგი იქნება.

ვინ გაგახარებს ასე.. :(


#74 Sofio Burjanadze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 508 გამოხმაურება
0

დაწერილია 30 May, 2007 - 20:27

მოკლედ რა თქმა უნდა ხელფასის მიმღებისათვის რაც უფრო მეტი ხელფასი აქვს მით უფრო კარგი....
მაგრამ ბიზნესის მწარმოებლის კუთხით თუ შევხედავთ არც ეგრეა საქმე...
მოკლედ რაც უფრო ნაკლებია თუ გინდ სახელფასო ხარჯი მით უფრო დიდია მოგება...
მაგრამ თუ მასიურ პროდუქტს აწარმოებ შიდა ბაზრისთვის შენი მუშაც უნდა განიხილო პოტენციურ მყიდველად...
დაბალი ხელფასი მხოლოდ ექსპორტზე ვინც მუშაობს იმისთვის არის მომგებიანი.

რა თქმა უნდა ვინც მოქმედებს მას გამოსდის კიდეც საქმე

#75 Soso Zarandia

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 222 გამოხმაურება
0

დაწერილია 31 May, 2007 - 04:15

და მერეთქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელფასების მომატება არ გამოიწვევს ინფლაციას და ფასების ზრდას??? :)
Zarandia Soso
Everything from Japan
Tel.: +99558909907

#76 Sofio Burjanadze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 508 გამოხმაურება
0

დაწერილია 31 May, 2007 - 13:25

რა თქმა უნდა...
მაგრამ მაგალითისთვის ჩინეთი და იაპონია შეგენებულად ანხორციელებენ სუსტი ვალუტის პოლიტიკას და ვგონებ ამით მაგრა იგებენ

#77 Teona Beridze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 76 გამოხმაურება
0

დაწერილია 31 May, 2007 - 17:37

ზუსტად ამ თემაზე დასრულდა 2 კვირის წინ როგორც თბილისში ასევე 10 რეგიონშიც
აღმოჩნდა რომ საშუალო ხელფასი არის 250-270 ლარი
თვითონ რესპონდენტები სასურველ (საშუალო) ხელფასად მიიჩნევ 350-400 ლარს
ასე რომ საქართველოში, თვით "სურვილებიც" კი გაჭირვებული და შეზღუდულია
თეო ბერიძე
საინფორმაციო სააგენტო "ფაქტი"
www.fact.ge

#78 Pavle Shavidze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,136 გამოხმაურება
0

დაწერილია 31 May, 2007 - 18:57

ხელფასზე საუბარო ცოტა საკამათოა, მე ვისურვებდი 2000 ლარი რომ მქონდეს რა თქმა უნდა სათანადო სამსხურსაც შევასრულებდი ანუ რომ მეკუთვნოდეს, ნაჩუქარი და "გადმოგდებული" არ მჭირდება და ასევე ალტერნატიულ შემოსავალს ვისურვებდი კარგს, ამით უფრო მეტი დრო რომ გაატარო ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ამ უკანასკნელის დეფიციტს ნამდვილად განვიცდი ;) ეჰ...

#79 Tamuna Jangulashvili

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,827 გამოხმაურება
0

დაწერილია 31 May, 2007 - 21:00

იხილე გამოხმაურებაSoso Zarandia, May 30 2007, 12:28 PM -ში, განაცხადა:

და რამდენია ახლა საქართველოში საშუალო ხელფასი?

თუ არ ვცდები 118 ლარია
Tbilisi University
PR Manager
www.tbuniver.edu.ge
t.jangulashvili@gmail.com
+995 93 256162; 899445051

#80 Pavle Shavidze

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,136 გამოხმაურება
0

დაწერილია 01 June, 2007 - 13:42

118 ლარIტ როგორ უნდა იცხოვროს ნორმალურმა ადამიანმა?1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share