ნახტომი

- - - - -

ფინალური ტესტის შედეგები


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 321

#41 George Chixladze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 524 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:37

იხილე გამოხმაურებაTariel Zivzivadze, Nov 28/07, 18:32 -ში, განაცხადა:

იხილე გამოხმაურებაGeorge Chixladze, Nov 28/07, 19:19 -ში, განაცხადა:

ახლა შევამჩნიე... III ვარიანტის შეკითხვა 13

13. sxva Tanabar pirobebSi, Tu produqtis dizains gavzrdiT da maqsimalur sixSires SevamcirebT es ganapirobebs:

(a) k&g-Tvis misacemi biujetis gazrdas;
(b) k&g-Tvis misacemi biujetis Semcirebas;
(g) k&g biujetis sididis ar Secvlas;
(d) k&g biujetis aucileblad gaormagebas;
(e). . . arsebuli informaciis safuZvelze SeuZlebelia darwmunebiT gansazRvro ras ganapirobeben aseTi cvlilebebi, k&g-Tvis misacemi biujetis zrdas Tu Semcirebas;


სწორი პასუხი მითითებულია "ა".
ჩემი ლოგიკა ესეთია:
დიზაინის გაზრდა იწვევს ბიუჯეტის გაზრდას.
სიხშირის შემცირება იწვევს ბიუჯეტის შემცირებას.
ე.ი. გააჩნია რა სიდიდით შევცვლით თითოეულ მათგანს. შეიძლება ბიუჯეტი გაიზარდოს, შეიძლება შემცირდე.
ამიტომ მგონია, რომ პასუხია ე

მართალია, "ე" არის სწორი

ესე იგი თითო ქულა დაგვემატა... :biggrin:
Giorgi Chikhladze
REFRESH LTD
Marketing Manager
(+995 32) 478 468
(+995 77) 502 852
g.chikhladze@refresh.ge
www.refresh.ge

#42 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:38

იხილე გამოხმაურებაGiorgi Jamburia, Nov 28/07, 19:36 -ში, განაცხადა:

იხილე გამოხმაურებაGiorgi Jamburia, Nov 28/07, 19:10 -ში, განაცხადა:

კი მაგრამ მე-2-ს მე-6-ში რატომ გამოვრიცხეთ "ა" პასუხი?

პასუხი?

იმიტომ, რომ ორივე პროდუქტი ერთ კომპანიას ეკუთვნის. შესაბამისად ორივე პროდუქტს ერთიდაიმავე რაოდენობის აგენტი ემსახურება :biggrin:
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#43 George Papava

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 84 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:44

ბატონო ტარიელ
მე-2 ვარიანტის მე-11 შეკითხვა:

11. kompaniis mier bazridan warumatebeli produqtis gamotana sxva Tanabar pirobebSi gamoiwvevs imas, rom:

(a) kompaniis mogebuli kapitali Semcirdeba;
(b) kompaniis mogebuli kapitali gaizrdeba;
(g) kompaniis mogebuli kapitali ar Seicvleba;
(d) zusti pasuxis gacema SeuZlebelia;
(e) kompanias ar eqneba mogebuli kapitali;

აღნიშნულ შეკითხვაში, სხვა თანაბარი პირობები მესმის, რომ ვადარებთ ორ ვარიანტს: ან შეაქვს წარუმატებელი პროდუქტი, ან არა; ხოლო სხვა პროდუქტების პოზიცირება, ახლის დამატება და ა.შ. რჩება უცვლელი.
თუ შეიტანს, მაქსიმუმ იზარალოს მარაგების შენახვის ხარჯი;
თუ არა, ზარალობს თვითღირებულების 90%-ს;
ჩემი აზრით ცალსახად ზარალი მეტია ტუ პროდუქტს ნსაერთოდ არ შევიტანთ.
ანუ აღნიშნული პროდუქტი საერთოდაც რომ არ გაიყიდოს, მაინც ჯობია იყოს ბაზარზე.

წინასწარ მადლობა ყურადღებისთვის
The Proud Participant of Business Conference

#44 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:50

მადლობა პირიქით :biggrin:

ძალიან მიხარია, რომ ასე აქტირუად ჩაერთეთ ყველანი

აქ მთავარი გამოდის თუ როგორ გვესმის სიტყვა "წარუმატებელი"
ჩემთვის წარუმატელელი შეიძლება იყოს პროდუქტი, რომელზედაც ფულს ვკარგავ
ან შემიძლია განვიხილო ერთი პროდუქტის წარუმატებლობა მეორესთან შედარებით. ერთი თუ იმდენს ვერ იგებს ვიდრე მეორე, მაშინ ერთი მეორესთან შედარებით წარუმატებლად შეიძლება ჩავთვალოთ

ასე იქნება თუ ისე, დარწმუნებით ვერ იტყვი ეს კაპიტალს გაზრდის თუ არა
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#45 Kethi Babunashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 17 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:51

უკაცრავად, და პასუხები მალე იქნება?
The Proud Participant of Business Conference

#46 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:51

გთხოვთ ისაუბროთ მხოლოდ საქმეზე ...
ამ თემის მიზანი არის გავარკვიოთ პასუხებში ხომ არ არის უზუსტობები გაპარული


პასუხი იქნება მაქსიმუმ 9-თვის
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#47 Mari Munjishvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:53

ეს შენიშვნა მე მეხებოდა ალბათ... დიდი დიდი ბოდიშით, ჩუმად ვააარ.......
The Proud Participant of Business Conference

#48 George Chixladze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 524 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:54

George Papava
ჩემი აზრით მითითებული პასუხი სწორია.
შეიძლება საქონლის ბაზრიდან ამოღებისას მოგება შემცირდეს, თუ დარჩება მარაგები. მაგრამ თუ მარაგები არ გვაქვს და უბრალოდ აღარ გაგვაქვს ის ბაზარზე, მაშინ მოგებაზე არ იმოქმედებს.
ანუ დ სწორია.
Giorgi Chikhladze
REFRESH LTD
Marketing Manager
(+995 32) 478 468
(+995 77) 502 852
g.chikhladze@refresh.ge
www.refresh.ge

#49 Zura Kupatadze

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 176 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 19:59

იხილე გამოხმაურებაGeorge Chixladze, Nov 28/07, 19:54 -ში, განაცხადა:

George Papava
ჩემი აზრით მითითებული პასუხი სწორია.
შეიძლება საქონლის ბაზრიდან ამოღებისას მოგება შემცირდეს, თუ დარჩება მარაგები. მაგრამ თუ მარაგები არ გვაქვს და უბრალოდ აღარ გაგვაქვს ის ბაზარზე, მაშინ მოგებაზე არ იმოქმედებს.
ანუ დ სწორია.

თუ სულ გაიყიდა და აღარც მარაგები დაგვრჩა, რაღატოა წარუმატებელი?

9 საათზე დამირეკავენ ნეტა?

იხილე გამოხმაურებაMari Munjishvili, Nov 28/07, 19:53 -ში, განაცხადა:

ეს შენიშვნა მე მეხებოდა ალბათ... დიდი დიდი ბოდიშით, ჩუმად ვააარ.......

არა. მე , ლიგას და ბარსას გვეხებოდა...
ბიზნეს კონფერენციის ამაყი მონაწილე

#50 George Chixladze

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 524 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:00

ციტატა

თუ სულ გაიყიდა და აღარც მარაგები დაგვრჩა, რაღატოა წარუმატებელი?

იმიტომ რომ, მაგალითად, ძნელად გაყიდა, ან ძალიან ცოტა გაყიდა.
Giorgi Chikhladze
REFRESH LTD
Marketing Manager
(+995 32) 478 468
(+995 77) 502 852
g.chikhladze@refresh.ge
www.refresh.ge

#51 Mariam Arobelidze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 1 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:14

თუ 3ეს 13ში ე სწორია იგივე მიზეზით 1 ვარიანტის 13შიც ე არ უნდა იყოს სწორი?
The Proud Participant of Business Conference

#52 Sulkhan Dzirkvadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 54 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:23

სკანდალურ ინფორმაციას ვფლობ....

ყოველგვარი ხუმრობების გარეშე....

პასუხებს რომ გავიგებ, მერე გეტყვით ყველას :)
Sulkhan Dzirkvadze

Cell: (+995) 93 58-31-48
E-mail: sdzirkvadze@gmail.com

carbible.wordpress.com - ავტომობილის ანატომია

#53 Kethi Babunashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 17 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:26

სულხან, დედაშენს ნანა ქვია ხო?
The Proud Participant of Business Conference

#54 Sulkhan Dzirkvadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 54 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:28

იხილე გამოხმაურებაKethi Babunashvili, Nov 28/07, 20:26 -ში, განაცხადა:

სულხან, დედაშენს ნანა ქვია ხო?

ხო
იცნობ?
Sulkhan Dzirkvadze

Cell: (+995) 93 58-31-48
E-mail: sdzirkvadze@gmail.com

carbible.wordpress.com - ავტომობილის ანატომია

#55 Kethi Babunashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 17 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:29

არა დედაჩემი იცნობს....
The Proud Participant of Business Conference

#56 Lana Abarovich

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 37 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:37

პასუხები როდის იქნება?

#57 Kethi Babunashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 17 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:38

იხილე გამოხმაურებაLana Abarovich, Nov 28/07, 20:37 -ში, განაცხადა:

პასუხები როდის იქნება?
ეგ მეც მაინტერესებს....
The Proud Participant of Business Conference

#58 Sopiko Chubinidze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 89 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:47

ოლიმპიადის 7 მონაწილე ახლა ერთ სუფრასთან ვსხედვართ და უნდა განახათ რა საყვარლად დასცქერის ყველა თავის მობილურს. :) რომელიმე მათგანის ტელეფონი რომ დარეკავს ყველა იმ ერთს უყურებს :) :) იმედია შედეგრი მალე იქნება. :) kisssssss

ვისაც დაურეკავენ ყველას წინასწარ გილოცავთ. და დაწერეთ აქ რააა :))

#59 Kethi Babunashvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 17 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:47

იხილე გამოხმაურებაSopiko Chubinidze, Nov 28/07, 20:41 -ში, განაცხადა:

ოლიმპიადის 7 მონაწილე ახლა ერთ სუფრასთან ვსხედვართ და უნდა განახათ რა საყვარლად დასცქერის ყველა თავის მობილურს. :) რომელიმე მათგანის ტელეფონი რომ დარეკავს ყველა იმ ერთს უყურებს :) :) იმედია შედეგრი მალე იქნება. :) kisssssss
:) :) :) :)
The Proud Participant of Business Conference

#60 Levan Verdzeuli

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 271 გამოხმაურება
0

დაწერილია 28 November, 2007 - 20:52

არ მირეკავთ ხოოო?
ხარაშოოოოოო

აუუუუ დავიტანჯე, პარდონ ბლაბლაბლა-სთვის მაგრამ ვღელავ და წამ&უწუმ ვარეფრეშებ გვერდს, სიახლის მოლოდინში
"Quality is remembered long after price is forgotten" - Gucci family slogan1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share