ნახტომი





- - - - -

მერაბ მამარდაშვილი - მსოფლმხედველობა, პიროვნება, ქართველი


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 163

გამოკითხვა: mamardaSvilis msoflxedvelobis adgili Tqvens inteleqtualur cxovrebaSi (13 წევრთა ხმები გაუქმებულია)

mamardaSvilis msoflxedvelobis adgili Tqvens inteleqtualur cxovrebaSi

 1. pativs vcem, rogorc Tanamedroveobis udides moazrovnes (4 ხმა [44.44%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 44.44%

 2. mimaCnia, rogorc masonuri ideologiis erT-erTi apologeti (0 ხმა [0.00%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 0.00%

 3. vuyureb, rogorc erT ruseTume filosofoss (1 ხმა [11.11%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 11.11%

 4. momwons mxolod misi zogierTi nawaromi (2 ხმა [22.22%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 22.22%

 5. ar mainteresebs saerTod (1 ხმა [11.11%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 11.11%

 6. sxva (1 ხმა [11.11%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 11.11%

ხმის მიცემა

#121 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 06:32

Lasha Shamatava

ციტატა

კარგი ბატონო, შენ დაწერე "არაცნობიერი", მეც გავიგე "არაცნობიერი", მაგრამ ამას მე ვეძახი ....


ნუ ფოკუზნიკობ! საქმე ის კი არაა შენ რაც მოგეპრიანება იმას რას ეძახი, არამედ იმაში- რას რა ჰქვია მეცნიერული ენით, რომელზედაც ასე თავს სდებ !
ფსიქოლოგიაში და ფსიქოლინგვისტიკაში ცნობილია ცნობიერი, ქვეცნობიერი და არაცნობიერი და სამივეს თავის მოქმედების სფერო აქვს!

ციტატა

"არაცნობიერი", რადგან არ მიყვარს ეს სიტყვა.

იმიტომ, რომ რომ შენ მეცნიერული ტერმინი "არაცნობიერი" არ გიყვარს, ამის გულისათვის ლაიბნიცისა და უზნაძის კვლევებს და მეცნიერული ფსიქოლოგიის ფუნდამენტურ ცნებებს ვერც გავაუქმებთ და ვერც შენ გემოვნებას მოვარგებთ! ამით კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ შენს უწიგნურობას !

ციტატა

წინა პოსტებში სწორედ ამას გიმტკიცებდი.

შენს ცრუპენტელობას საზღვარი არ აქვს - მალე იმასაც იტყვი, თუ რომელიღაც შენს წინის წინა პოსტში როგორ გამოიგონე პირველი კოსმოსური ხომალდი! :)

ციტატა

როგორ წერია ორიგინალში? არაცნობიერი თუ ქვეცნობიერი? თუ არაცნობიერი წერია ორიგინალში, მაშინ საუბარი ვიცი რაზეც იქნება და თუ მთლიანად არა, გარკვეული ფრაგმენტები წაკითხული მაქვს კიდეც. მაგრამ რაღა დაგიმალო და უმეტესობა სასაცილოდაც არ მეყო.

შენგან განსხვავებით არც მხედველობას და არც მეხსიერებას არ ვუჩივი-წერია არაცნობიერი! რა თქმა უნდა სასაცილოდ არ გეყოფოდა, რადგან ეგ შენი სიცილი კიდევ ერთი დასტურია იმ შენი არასრულფასოვანი ცოდნისა და ქედმაღლური უმეცრებისა, რომლეთა შენიღბვასაც ასე ისტერიულად ცდილობ ! :)

ციტატა

"ოიდიპოსის კომპლექსის"
ეს რა არის?

ეს ის არის, რასაც ჭადრაკთან და მით უმეტეს კიბერნეტიკასთან საერთო არ აქვს, მაგრამ უშუალო კავშირშია არცნობიერის სფეროსთან! ანუ არის ის, რაზეც კამათობ და რის აბსოლიტურ გაგებაშიც არა ხარ!

ციტატა

ბოტვინიკი იყო მსოფლიოს 4 გზის ჩემპიონი ჭადრაკში, მერე წავიდა კიბერნეტიკაში (მანამდეც ინჟინრისა და მათემატიკოსის კვალიფიკაცია ჰქონდა).

მე არ მიკითხია შენთვის ბოტვინიკის ბიოგრაფია! მე სიტყვა-სიტყვით გკითხე:
რომელ წიგნში ან სტატიაში შემიძლია გავეცნო შენს მიერ ნახსენებ ე.წ. "ქვეცნობიერის კიბერნეტიკის" ან-ბანს? მაგრამ, შენი "იურისპრუდენციული სიკეთისა" არ იყოს, შენ ყოველთვის ის არ გახსოვს ძუსტად რასაც ამთკიცებდი და რისი დასაბუთებაც გიწევს შემდგომში!

ციტატა

ოღონდ სექსი ერთია და აზროვნება მეორე

ზუსტად იმიტომ მიკვირს - სულ უფრო და უფრო რატომ ემსგავსება შენი აზროვნება საკუთარი თავით სექსუალურ ტკბობას! :)

ციტატა

მაგრამ იმას ხომ არ იტყვი, რომ კიბერნეტიკამ არსებობა შეწყვიტოს? კიბერნეტიკა კი ის მეცნიერებაა, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ხელოვნური მოაზროვნე სისტემა. მე უკვე ვთქვი, რომ უნდა გააგრძელონ მუშაობა,

ვერ გავიგე ღია კარებს რას ამტვრევ, თითქოს მე ამის წინააღმდეგი ვიყო!
მე უბრალოდ ვამბობ მარტივ და თავისთავად ცხად რამეს - კიბერნეტიკული თვისობრივად ვერასოდეს ვერ იქნება აღმატებული იმაზე, რაც თავისი არსებით მეტაკიბერნეტიკულია!
რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ადამიანია სამყაროს ჭიპი! მასზე აღმატებული გონიერი სიცოცხლის ფორმებიც შეიძლება არსებობდნენ სამყაროში, მაგრამ, მათ ალბათ თავისი განვითარების დამოუკიდებელი მრავალათასწლიანი ევოლუციის ტრაექტორია ექნებათ და არა კიბერნეტიკულ ინკუბატორში სახელდახელოდ გაკეთებული კიბორგის ინსტრუქცია! :)

#122 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 13:36

ისე, ერთი რამ მინდა მეგობრულად გაგაფრთხილო: ჩემთვის ცხადია, რომ ადამიანის მიერ "ხელოვნური ზეადამიანის" შექმნის რეალური შესაძლებლობა - შენი ბავშვური აჩემებაა!
აქედან მოდის შენი, ვითომ არსებული ე.წ. "იურისპრუდენციული სიკეთეც" თუ "არაცნობიერის კიბერნეტიკა"-ც! მაგრამ, ფსიქიატრიაში ხშირია შემთხვევები, როცა ამგვარი, ერთის შეხედვით უწყინარი "შემწვარი ლოგარითმები", აჩემებიდან პარანოიაში გადადიან, პარანოიიდან შეშლილობამდე კი თითქმის აღარაფერი რჩება!!! შენი სტილით რომ ვთქვათ , თუ არ ვცდები, "მარგალი-ის "შტატში არსებობს ეზოთერულ-სექტანტური სკოლა, რომელშიც დღემდე ხელმძღვანელობენ გვადი ბიგვას ნაშრომით "ალქიმიური კიბერნეტიკის საფუძვლები" ! როგორც ვხედავ, შენი სახით მე საქმე მაქვს ამ სკოლის ერთ-ერთ წარჩინებულ კურსდამთავრებულთან !!!
მეგობრულ-სინტაქსური შარჟი!D :) :)

#123 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 17:54

Malkhaz Vardanashvili

ციტატა

ფსიქოლოგიაში და ფსიქოლინგვისტიკაში ცნობილია ცნობიერი, ქვეცნობიერი და არაცნობიერი და სამივეს თავის მოქმედების სფერო აქვს!
ეს ფრაზაც სასაცილოა. თუკი არაცნობიერია, რანაირადაა ცნობილი? :(
არაცნობიერი, ეს ხომ იგივე ზე-ცნობიერია, იგივე ღმერთია. და ვის ატყუებთ, ბატონო ჩემო, თქვენი ფილოსოფიური ჟონგლიორობით? :)

ციტატა

ლაიბნიცისა და უზნაძის კვლევებს და მეცნიერული ფსიქოლოგიის ფუნდამენტურ ცნებებს ვერც გავაუქმებთ და ვერც შენ გემოვნებას მოვარგებთ!
შენც მომიყვანე დიდი ავტორიტეტები რა. როგორც კი იტყვი სიტყვას არაცნობიერი, ჩემთვის ცხადია, რომ ჟონგლიორებთან მიხდება ურთიერთობა. თუმცა, თუ ძალიან გინდათ, იძახეთ არაცნობიერი, ოღონდ მითხარით, რას გულისმხობთ ამაში? ისეთს, რომელიც შეუძლებელია ცნობიერებას დაექმემდებაროს როდესმე, თუ იმას, რაც ამჟამად არ ექვემდებარება ცნობიერებას?

ციტატა

"ოიდიპოსის კომპლექსის"
ეს რა არის?

ეს ის არის, რასაც ჭადრაკთან და მით უმეტეს კიბერნეტიკასთან საერთო არ აქვს, მაგრამ უშუალო კავშირშია არცნობიერის სფეროსთან! ანუ არის ის, რაზეც კამათობ და რის აბსოლიტურ გაგებაშიც არა ხარ!
თუ არ დაგეზარება, კიდევ უფრო ვრცლად დამიწერე. :)

ციტატა

შენ ყოველთვის ის არ გახსოვს ძუსტად რასაც ამთკიცებდი და რისი დასაბუთებაც გიწევს შემდგომში!
მე მგონი, საკმარისად ზუსტად გადმოგეცი ვინ არის წიგნის ავტორი და დაახლოებით რა ქვია წიგნს. ეს წაკითხული მაქვს 8-10 წლის წინ და ბევრი რამ არ მახსოვს, რაც ბუნებრივად მიმაჩნია. შენ კი თუ მართლა გაინტერესებს, მითხარი და დავძებნი მაგ წიგნს.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#124 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 18:00

ციტატა

ზუსტად იმიტომ მიკვირს - სულ უფრო და უფრო რატომ ემსგავსება შენი აზროვნება საკუთარი თავით სექსუალურ ტკბობას!
ნარცისიზმი? :) ოღონდ ეგ არ გეთქვა. ეს შენი აზროვნებაა წმინდა ნარცისიზმი - შენ გარდა შენს აზროვნების სისტემაში არაფერს უშვებ.

ციტატა

კიბერნეტიკული თვისობრივად ვერასოდეს ვერ იქნება აღმატებული იმაზე, რაც თავისი არსებით მეტაკიბერნეტიკულია!
ეს მეტა-კიბერნეტიკა რაღა ოხრობაა კიდევ? ზე-კიბერნეტიკა? :) რა დროს მეტაფიზიკაა, დიალექტიკური მეთოდების აღმოჩენის შემდეგ. დიალექტიკამ ჩემი აზრით სრულად შთანთქა მეტაფიზიკა, უკვე კარგა ხანია.

ციტატა

მასზე აღმატებული გონიერი სიცოცხლის ფორმებიც შეიძლება არსებობდნენ სამყაროში
ცხადია, შეიძლება არსებობდნენ. :(
მაგრამ ახლა მეორე საკვანძო საკითხს მივადექით. რას ვუწოდებთ ცოცხალს? განსაკუთრებით ცოცხალ ინტელექტუალურ სისტემას? იქნება თუ არა კიბორგი ცოცხალი? შენი აზრი ამ კითხვებზე ძალიანაც მაინტერესებს.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#125 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 22:35

ციტატა

ეს ფრაზაც სასაცილოა. თუკი არაცნობიერია, რანაირადაა ცნობილი?
არაცნობიერი, ეს ხომ იგივე ზე-ცნობიერია, იგივე ღმერთია. და ვის ატყუებთ, ბატონო ჩემო, თქვენი ფილოსოფიური ჟონგლიორობით?

თუ შენ "არაცნობიერი" -ს ფენომენი სასაცილო უაზრობად წარმოგიდგენია, რომლის კვლევასაც ეძღვნება მსოფლიოს გამოჩენილ ფსიქოლოგთა ნაშრომების 5-ტომეული -"Бессознфтельное" 5т, изд-во АН "месниереба" , ამით უკვე საბოლოოდ შენ თვითონვე აღიარე საკუთარი უმეცრება და გონების სიჩლუნგე- უბრალოდ თვალებში შეხედო ფაქტს!
რაც შეეხება შენს მართლა სასაცილო და ბრიყვულ კითხვას , განსხვავებით შენგან, მე უკვე მიგითითე ლიტერატურა, რათა ჯერ ან-ბანი გაიგო იმისი, რაზეც წინასწარი დასკვნების გაკეთებას ასე უნიჭოდ ცდილობ!

ციტატა

შენც მომიყვანე დიდი ავტორიტეტები რა. როგორც კი იტყვი სიტყვას არაცნობიერი, ჩემთვის ცხადია, რომ ჟონგლიორებთან მიხდება ურთიერთობა. თუმცა, თუ ძალიან გინდათ, იძახეთ არაცნობიერი, ოღონდ მითხარით, რას გულისმხობთ ამაში?

კომენტარს არ გავაკეთებ, მაგრამ თუ გინდა რეკომენდაციას მოგცემ იგივე დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში-გამოგიკვლიონ და გიმკურნალონ, როგორც ფიქსირებული "ბრიყვვოზის" საინტერესო ფორმით დაავადებული პაციენტი! :D :D :D

ციტატა

შენ გარდა შენს აზროვნების სისტემაში არაფერს უშვებ.

ცდები! ჩემი აზროვნება ღიაა ნებისმიერი აზრისთვის, თუმცა ვცდილობ იგი შეძლებისდაგვარად დავიცვა მოარული სისულელის ვირუსებისგან!

ციტატა

ეს მეტა-კიბერნეტიკა რაღა ოხრობაა კიდევ? ზე-კიბერნეტიკა?  რა დროს მეტაფიზიკაა

რას იზამ, სიბრძნე ბრიყვთა მასების ხვედრი არასოდეს ყოფილა, ამიტომაც იქცა "დიალექტიკური მატერიალიზმი" შენნაირ ბრიყვთა 150 000 მასის ბიბლიად! რაც სეეხება ოხრობას, გადაშალე განმარტებითი ლექსიკონი და წაიკითხე რას ნიშნავს -"მეტა"! გამოსავალი ერთი გაქვს - ის რაც კარგადაა ცნობილი სხვისთვის, შენ რომ არ გეჩვენებოდეს ოხრობად, შენ თვითონვე უნდა წაიკითხო და გაიგო!

ციტატა

მაგრამ ახლა მეორე საკვანძო საკითხს მივადექით. რას ვუწოდებთ ცოცხალს? განსაკუთრებით ცოცხალ ინტელექტუალურ სისტემას? იქნება თუ არა კიბორგი ცოცხალი? შენი აზრი ამ კითხვებზე ძალიანაც მაინტერესებს.

მართალია არ ვარ დარწმუნებული, რომ შენ შენი აზრის გარდა რამე გაინტერესებს, მაგრამ მაინც გიპასუხებ:
ჩემთვის ცოცხალია და ცნობიერების მატარებელია ის, რაც თვითონ ევოლუციონირებს დროში!
კოსმოსიც, როგორც უნივერსუმი, ასევე ცოცხალია და ჩვენი სიცოცხლეც არის ამ გლობალური უნივესუმის ერთ-ერთი ლოკალური სისტემური ეფექტი!
კიბორგი ვერ იქნება იმ აზრით ცოცხალი, რა აზრითაც ცოცხალია ადამიანი!
თავის დანიშნულებით ის იქნება მაინც ადამიანის თუნდაც საუკეთესო კიბერნეტიკული იმიტაცია!
რაც შეეხება კონტროლის დაკარგვის საშიშროებას, ის ყოველთვის იყო და სისტემების ინტენსიურ გართულებასთან ერთად განუხრელად მატულობს მოსალოდნელი კატასტროფის მასშტაბები და მისი საშიშროებაც! "კოსმოსი ვერ იტანს ენტროპიულ უფსკრულებს!" ;)

#126 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 22:54

ციტატა

გამოჩენილ ფსიქოლოგთა ნაშრომების 5-ტომეული -"Бессознфтельное" 5т, изд-во АН "месниереба"
გაქვს ეს წიგნები, შეგიძლია მათხოვო? ;)

ციტატა

თუ გინდა რეკომენდაციას მოგცემ იგივე დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში-გამოგიკვლიონ
ახლა უკვე გიჟიც გავხდი. :D ისე მართლა საინტერესოა, რა შედეგებს მოგვცემდა ეს გამოკვლევები.

ციტატა

თუმცა ვცდილობ იგი შეძლებისდაგვარად დავიცვა მოარული სისულელის ვირუსებისგან!
სისულელის ვირუსები. მოაზროვნე ადამიანს ასეთი რამეების არ ეშინია.

ციტატა

"დიალექტიკური მატერიალიზმი"
ანუ დიალექტიკური მატერიალიზმი სიბრიყვეა, ხოლო სუბიექტური იდეალიზმი სიბრძნე? :D

ციტატა

ის რაც კარგადაა ცნობილი სხვისთვის, შენ რომ არ გეჩვენებოდეს ოხრობად, შენ თვითონვე უნდა წაიკითხო და გაიგო!
ამაში გეთანხმები, მაგრამ შენ თავად რატომ არ იყენებ ამ მეთოდს? :D
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#127 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 22 June, 2005 - 23:05

ციტატა

ჩემთვის ცოცხალია და ცნობიერების მატარებელია ის, რაც თვითონ ევოლუციონირებს დროში!
რატომ აკეთებ ახლა ცოცხალისა და ცნობიერების მატარებლის გოგლი-მოგლს თავად? ხომ შეიძლება ცნობიერების მატარებელი არაცოცხალი იყოს? (შეიძლება არა), ხოლო ცოცხალი რომ აუცილებლად ცნობიერების მატარებელი არაა, ამის მაგალითების მეტი რა არის.

ციტატა

კოსმოსიც, როგორც უნივერსუმი, ასევე ცოცხალია
ჰო, კოსმოსი ცოცხალია, როგორც უნივერსუმი. ამისთანა სისულელეები მეც კი არ მითქვამს. იქნებ მე ვერ გავიგე, რას გულისხმობ შენს ფრაზაში, ცოტა უფრო ადამიანურად მითხარი, იქნებ მერე უფრო გავიგო. :D

ციტატა

ჩვენი სიცოცხლეც არის ამ გლობალური უნივესუმის ერთ-ერთი ლოკალური სისტემური ეფექტი!
ანუ სიცოცხლის თესლები მთელს კოსმოსშია გაფანტული? მატერიალისტების აზრით კი ეს ძალიან საკამათოა. ანუ შეიძლება შესაძლებელი იყოს ცოცხალისაგანაც ცოცხალის მიღება (შეიძლება არა).

ციტატა

კიბორგი ვერ იქნება იმ აზრით ცოცხალი, რა აზრითაც ცოცხალია ადამიანი!
ამაში 100%-ით გეთანხმები. ;)

ციტატა

კიბერნეტიკული იმიტაცია!
და იმიტაციის ფარგლებს ვერ გაცდება? მაგრამ როგორც კი ის დაიწყებს ცნობისმიერ მოქმედებას, მისი მოქმედებები გახდება ირაციონალური და შესაბამისად ვერ დაექვემდებარება ლოგიკურ ახსნას. ანუ შესაძლებელია კიბორგმა გაარღვიოს იმიტაციის ზღვარი. ამაშიც ვერ მეთანხმები?

ციტატა

"კოსმოსი ვერ იტანს ენტროპიულ უფსკრულებს!"
:D კარგი ნათქვამია. მაგრამ შეიძლება ამასაც დიდი სისულელე ვუწოდოთ (იმიტომ, რომ ამის დამტკიცება შეუძლებელია). ანუ სიცოცხლე და ცნობიერება ესაა ენთროპიური პიკები, ხოლო კიბორგები ენთროპიული უფრსკულები?
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#128 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 June, 2005 - 03:26

ციტატა

სისულელის ვირუსები. მოაზროვნე ადამიანს ასეთი რამეების არ ეშინია.

შენ რა გგონია, ვინც ზვიზდის და მიშას დუჟმორეული ღრიალებდა, ის იმ წუთში აზროვნებდა? ;)
არა, გოგლი-მოგლის კულინარიაში შენ ვერ შეგეცილები! და ამება არ მქონია მხედველობაში! მხედველობაში მაქვს სიცოცხლისა და ცნობიერების ორგანული ერთიანობა -ადამიანი! ადამიანმა არა უბრალოდ იცის, არამედ მას აქვს ნება იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე იცოდა გუშინ!

ციტატა

ხომ შეიძლება ცნობიერების მატარებელი არაცოცხალი იყოს?

არა მგონია, იმიტომ, რომ სიცოცხლის აუცილებელი ატრიბუტია არსებობის ნება, ისევე როგორც ცნობიერების აუცილებელი ატრიბუტია ცნობიერების ნება! თავიანთი ინტენციონალური ბუნებით ისინი არსებითად განსხვავდებიან არაცოცხალისაგან! არაცოცხალი შეიძლება მხოლოდ სიცოცხლისა და ცნობიერების იმიტაციას წარმოადგენდეს!

ციტატა

ცოტა უფრო ადამიანურად მითხარი, იქნებ მერე უფრო გავიგო

ამას შენ, როგორც გვადი-ბიგვას სკოლის წარმომადგენელი, მგონი ვერასოდეს გაიგებ!

ციტატა

მაგრამ როგორც კი ის დაიწყებს ცნობისმიერ მოქმედებას, მისი მოქმედებები გახდება ირაციონალური

ზუსტად იგივე ლოღიკით შეგიძლია ვთქვათ - როგორც კი ბებიაშენს ყვერები გამოებმება, ის ბაბუაშენი გახდება!
მაგრამ ამ "როგორც კი"-ს უაზრო იმედს, კიდევ ერთხელ დაფიქრდი - სჭირდება კია ნამდვილ ბაბუას ყვერებიანი ბებია?! :D :D :D

#129 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 June, 2005 - 14:05

ციტატა

კარგი ნათქვამია. მაგრამ შეიძლება ამასაც დიდი სისულელე ვუწოდოთ (იმიტომ, რომ ამის დამტკიცება შეუძლებელია). ანუ სიცოცხლე და ცნობიერება ესაა ენთროპიური პიკები, ხოლო კიბორგები ენთროპიული უფრსკულები?

გეთანხმები, შენთვის ეს სისულელედ იქნება მანამ, სანამ შენ გააგრძელებ ყოფნას შენს სულელურ და პრიმიტიულ წარმოდგენებში!!! სიცოცხლისა და ცნობიერების ფენომენალური არსი მდგომარეობს ყოფიერების ნების ბრძოლაში ენტროპიულ სიკვდილთან! სიცოცხლე და ცნობიერებაც, როგორც მაღალურგანიზებული სიცოცხლის ფორმა, არსებობენ მხოლოდ ენტროპიასთან ბრძოლის პროცესში!
(როგორც სინათლის ქვანტი-ფოტონი, არსებობს მხოლოდ მოძრაობაში და მისი უძრაობის მასა ნულის ტოლია) მათ ევოლუციურ კოდში მოცემულია ამ ბრძოლის " უზარმაზარი " ისტორია და შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები! ჯერ- ჯერობით კი ადამიანმა იცის ამ ისტორიის მხოლოდ ძაან უმნიშვნელო ნაწილი და ვინ უწყის, იქნებ მომავალში მას მართლაც მოუწიოს ადამიანობის დიდი გამოცდის ჩაბარება - მის მიერ შექმნილ კიბერნეტიკულ იმიტატორებთან ბრძოლა, რათა ადამიანობის მომავალი მართლა დიდ კატასტროფას გადაარჩინოს!
P.S. ისე პიარ-ინდუსტრიის ტექნოლოგიები ისეთი ტენდენციით ვითარდებიან, რომ შეიძლება მალე შენი ამოცანა გაცილებით გამარტივდეს: კიბორგის შექმნა აღარც იყოს საჭირო, რადგან პრინციპში არაა გამორიცხული ზომბი-ტექნოლოგიების ზეგავლენით ადანიანითა უმეტესობა კიბორგებად(ზომბებად) ისედაც გარდაიქმნენ! ;) :D :D

#130 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 June, 2005 - 15:33

Malkhaz Vardanashvili

ციტატა

შენ რა გგონია, ვინც ზვიზდის და მიშას დუჟმორეული ღრიალებდა, ის იმ წუთში აზროვნებდა?
ცხადია, რომ არა. მაგრამ მაგ მოღრიალე მასის შუაგულში ყოფნის დროსაც უნდა შეძლო აზროვნება. :)

ციტატა

არა მგონია, იმიტომ, რომ სიცოცხლის აუცილებელი ატრიბუტია არსებობის ნება, ისევე როგორც ცნობიერების აუცილებელი ატრიბუტია ცნობიერების ნება! თავიანთი ინტენციონალური ბუნებით ისინი არსებითად განსხვავდებიან არაცოცხალისაგან! არაცოცხალი შეიძლება მხოლოდ სიცოცხლისა და ცნობიერების იმიტაციას წარმოადგენდეს!
ამაში გეთანხმები, საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. თან ერთ რამეს დავამატებ - კიბორგი პრაქტიკულად (ყოველ შემთხვევაში თეორიულად მაინც) უკვდავი იქნება, ხოლო უკვდავება არაა ცოცხალის თვისება.

ციტატა

ამას შენ, როგორც გვადი-ბიგვას სკოლის წარმომადგენელი, მგონი ვერასოდეს გაიგებ!
ნუ ეს უკვე წმინდა წყლის დემაგოგია და სიზარმაცეა. :blink:

ციტატა

მაგრამ ამ "როგორც კი"-ს უაზრო იმედს,
გეთანხმები, მთელი მუღამი ამ გადასვლაშია, რომელიც შესაძლებელია თუ არა, არც არავინ არ იცის ჯერ-ჯერობით. სწორედ ამის არც უარყოფა და არც მტკიცება ჯერ-ჯერობით შეუძლებელია. შესაძლებელია მხოლოდ ჰიპოთეზისა და თეზისის დონეზე. მაგრამ მე უფრო მგონია, რომ ეს გადასვლა შესაძლებელია.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#131 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 June, 2005 - 15:42

ციტატა

სიცოცხლისა და ცნობიერების ფენომენალური არსი მდგომარეობს ყოფიერების ნების ბრძოლაში ენტროპიულ სიკვდილთან!
არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო.

ციტატა

სიცოცხლე და ცნობიერებაც, როგორც მაღალურგანიზებული სიცოცხლის ფორმა, არსებობენ მხოლოდ ენტროპიასთან ბრძოლის პროცესში!
ამაზეც არ გედავები.

ციტატა

როგორც სინათლის ქვანტი-ფოტონი, არსებობს მხოლოდ მოძრაობაში და მისი უძრაობის მასა ნულის ტოლია
:blink: ფიზიკაში მეუბნებოდნენ, რომ ასეა და ალბათ მართლაც ასეა.

ციტატა

იქნებ მომავალში მას მართლაც მოუწიოს ადამიანობის დიდი გამოცდის ჩაბარება - მის მიერ შექმნილ კიბერნეტიკულ იმიტატორებთან ბრძოლა, რათა ადამიანობის მომავალი მართლა დიდ კატასტროფას გადაარჩინოს!
სულ ამას არ ვიძახდი, მეც?! :)

ციტატა

P.S. ისე პიარ-ინდუსტრიის ტექნოლოგიები ისეთი ტენდენციით ვითარდებიან, რომ შეიძლება მალე შენი ამოცანა გაცილებით გამარტივდეს: კიბორგის შექმნა აღარც იყოს საჭირო, რადგან პრინციპში არაა გამორიცხული ზომბი-ტექნოლოგიების ზეგავლენით ადანიანითა უმეტესობა კიბორგებად(ზომბებად) ისედაც გარდაიქმნენ!
ამაზე გეტყვი, რომ თანამედროვე პიარ-ტექნოლოგიები მაინც ბავშვური გართობებია კომუნისტებისა და ფაშისტების იდეოლოგიურ ტექნოლოგიებთან შედარებით. მათ არაფერი გამოუვიდათ და არც ამათ არაფერი გამოუვათ. ყოველთვის გამოჩნდება შენნაირი ან ჩემნაირი, რომელიც ყველაფერს ეჭვის თვალით შეხედავს და სხვებს თვალს ძალიან ბევრ რამეზე აუხელს. :D
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#132 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 23 June, 2005 - 22:12

შენ თუ არ იცი, მე დეტყვი - თუ გაგიგია არსებობს ასეთი ფსიქო-ტექნოლოგია NLP - ნეიროლინგვისტიკური პროგრამირება, რომელიც თანდათანობით თანამედროვე მენეჯმენტში სულ უფრო და უფრო ფართოდ გამოიყენება! აი მაგ: მარალპროფესიონალური რეკლამა ყოველთვის იმით გამოირჩევა, რომ ის გაფიქრებინებს და გაკეთებინებს ისე, ვითომ ამას პირადად შენ თვითონ ფიქრობდე ან საკუთარი ნებით აკეთებდე! გააცნია მიზანს, თორემ თვითონ მეტაპროგრამირებაში, ისევე როგორც ატომური ენერგიის გამოყენებაში, ცუდი არაფერი არაა! იოგა, აღმოსავლური ბრძოლების ტექნოლოგია და სხვადასხვა ეზოთერიული სწავლებები თუ რელიგიები მეტაპროგრამირების უძველესი ტექნოლოგიებია და მათი დანერგვისა და მოდიფიცირების შესაძლებლობები, უკვე კარგა ხანია განიხილება საწოგადოებრივი აზრის გლობალური მართვის თვალსაზრისით! ძველად ეს ცოდნა ყველასათვის არ იყო ხელმისაწვდომი ზუსტად იმის გამო, რომ ვინმეს ის ცუდი მიზნებისთვის არ გამოეყენებინა, თუმცა მაშინაც ხშირი იყო არასასურველი გაჟონვის პრეცედენტები და ეს ყოველთვის ზვირად უჯდებოდა კაცობრიობას! დღეს გაცილებით დიდია ცდუნების მასშტაბები, იმისათვის, რომ მეტაპროგრამული ტექნოლოგიები გამოყენებული იქნას კაცობრიობის დიდი ნაწილის საზიანოდ ანუ მისი გონებრივი დაკაბალებისთვის! საზოგადოებრივი აზრის გასაღების ფლობა ფაქტიურად ნიშნავს შეუზღუდავ ფინანსურ და პოლიტიკურ ძალაუფლაბისაც! ეს რაღაც პესიმისტური მონოლოგი არ გეგონოს, ეს რეალური საფრთხეა!
მარტივი მაგალითი: საქართველიში ფართოდ რეკლამირებადი უცხოური და შინაური საკვები პროდუქციის 70% შეიცავს ისეთ კონსერვანტებს და ემულგატორებს, რომელთა ხშირი გამოყენება იწვევს ორგანიზმში შეუქცევად პატოლოგიებს! რამდენადაც ვიცი, ამ პროდუქტთა სია დღემდე არ არის გამოქვეყნებული და მტვრით იფარება ჯანდაცვის სამინისტროში!

#133 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 00:29

ციტატა

ნეიროლინგვისტიკური პროგრამირება
:D გამიგია, გამიგია. მის ბევრ მეთოდს ვიცნობ მეტ-ნაკლებად. ისე, შენ ნეირონული ქსელები და ნეირონული პროგრამირებაც ალბათ გაგიგია, ხომ? რაც შეეხება 25-ე (30-ე და ა.შ.) კადრის ეფექტს, ეს მგონი ყველასათვის არის ცნობილი. საერთოდ რეკლამა საშინელი რამაა. ჩემდა საბედნიეროდ, იმდენად, რამდენადაც თავადაც მიმუშავია რეკლამის სფეროში, მე მათზე იმუნიტეტი მაქვს გამომუშავებული - ვუყურებ სწორედ რეკლამის სპეციალისტის თვალით და თავად რეკლამის შინაარსი ნაკლებად მაინტერესებს. აღარ მახსოვს, ბოლოს რომელიმე მოქმედება, რომელიც რეკლამის ზემოქმედებით გავაკეთე (და თუ გავაკეთე, ძირითადად ეს მაინც სასმელებს ეხება - ვნახავ რეკლამას და ძალიან მომინდება კოკა-კოლა. მაგრამ მშვენივრად მაქვს შეგნებული, რომელმა რეკლამამ მომანდომა კოკა-კოლა, იმასაც ვფიქრობ, რომ ცუდია მისი დალევა, მაგრამ ხანდახან მაინც ვყიდულობ - ლამის ნარკოტიკივითაა).
ხოლო ტვინისა და ფსიქიკის მეტა-პროგრამირების სხვა საშუალებებს, მეტ-ნაკლებად მიცდია ზოგიერთი მათგანი. ერთხელ ავტო-ტრენინგის კურსს ვცდიდი და ლამის კატასტროფული შედეგით დამთავრდა - ძლივს გამოვედი. თუმცა მისი სიძლიერე ნამდვილად შევიგრძენი. მაგრამ ამის შემდეგ ასეთ გართობებს შევეშვი. ერთი რამ კი ნათელია - ადამიანზე საინტერესო ამქვეყნად ალბათ არაფერია.

ციტატა

ეს რაღაც პესიმისტური მონოლოგი არ გეგონოს, ეს რეალური საფრთხეა!
სამწუხაროდ, უნდა გავიზიარო შენი აზრები, მეც ასე ვფიქრობ. უბრალოდ მჯერა ადამიანის გონიერების და მისი თავისუფლებისადმი და ჭეშმარიტებისადმი თვითლტოლვის. ხომ იცი, ცნობისმოყვაროება ყველანაირი ცოცხალი არსების ყველაზე ძლიერი ინსტიქტია. მთელი შემეცნებითი პროცესი, ცივილიზაციის განვითარება და ყოველი ინდივიდის მოქმედება ამ კანონს ემორჩილება. აი, რატომ არ მომწონს, როცა ზოგიერთი მავანი ძალიან არის რელიგიაში გადავარდნილი - აქედან ერთი ნაბიჯია, რათა მას ცნობისმოყვარეობის ინსტიქტი გაუქრეს და გადაიქცეს ვინმეს ან რაიმეს მართვის სუბიექტად.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#134 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 00:34

ციტატა

მარტივი მაგალითი: საქართველიში ფართოდ რეკლამირებადი უცხოური და შინაური საკვები პროდუქციის 70% შეიცავს ისეთ კონსერვანტებს და ემულგატორებს, რომელთა ხშირი გამოყენება იწვევს ორგანიზმში შეუქცევად პატოლოგიებს! რამდენადაც ვიცი, ამ პროდუქტთა სია დღემდე არ არის გამოქვეყნებული და მტვრით იფარება ჯანდაცვის სამინისტროში!
იცი, რამოდენიმეჯერ გამოქვეყნდა კიდეც. გაზეთებშიც მინახია მათი სია, სტატიებიც მინახია რამოდენიმეჯერ. ინტერნეტშიც მინახია. მაგრამ აქ სხვა პრობლემაც არის - სანამ მძიმე სოციალური ვითარებაა ქვეყნის მასშტაბით, ბაზარზე იაფფასიან საშიშ პროდუქციას ალტერნატივა არა აქვს. პირადად მხოლოდ იმას ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ვერიდო ასეთ საკვებს. მაგრამ მთლიანად მათ გარეშე წარმოუდგენელია.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#135 Malkhaz Vardanashvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,003 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 13:52

მაშ ასე, I-ეტაპი გავლილია! გვეყო ლირიული გადახვევა:D
როგორ უყურებ შენ დებულებას -"სამყარო ჩვენს წარმოდგენაში, ეს არის შეთანხმება"!
ის მონაცემები, რომლითაც ცნობიერება მანიპულირებს არის ფიქციები , სიმბოლოები და მინი-მოდელები ანუ პატერნები, რომელთა საფუძველზეც იგება რეალობის აზრობრივი წარმოდგენა ! არაცნობიერი არის ე.წ. დრაივერ-ინტერპრეტატორი, რომელიც ახდენს სენსო-მოტორული ტიპის მონაცემთა კლასიფიკაციას და ინტერპრეტაციას ცნობიერებაში იმ ფიქციებში და სიმბოლოებში, რაც ცნობიერებას ინფორმაციულ-ინსტრუმენტალური ბაზის სახით გააჩნია! მაგრამ, ცნობიერების კორექტული მუშაობისტვის აუცილებელია, რომ არსებობდეს ეკრანი, რომელიც გამოყოფს ცნობიერს არაცნობიერისაგან, და ეს განა იმიტომ, რომ ცნობიერებას არ აინტერესებს იქ რა ხდება, არამედ იმიტომ, რომ როცა ხედავ საგნებს, შენ არ იფიქრო იმ შუქზე, რისი საშუალებითაც ამ საგნებს ხედავ!
შენ რომ სინათლეს უყურებდე და პირდაპირ აღიქვავდე, როგორც მილიარდობით ფოტონთა მოძრაობას, შეიძლება "გაგიჟდე", ანუ ამ მოძრაობის იქით ვერ დაინახო სინათლე, როგორც ასეთი!
ისევე, როგორც ბიოსის პროგრამას ან"ფორტრანს" ან "სი"-ს პროგრამას მუშაობისას არ აინტერესებს პროცესორის მიკროსქემაში მორბენალი ელექტრონები, და ელექტრონებსაც სულ ფეხებზე კიდიათ რის მუშაობას უზრუნველყოფენ ისინი! პრიმიტიული ანალოგიაა, მაგრამ არსობრივი!
მაგრამ ცნობიერების ეკრანი არის მოძრავი! ადგილი აქვს უკუპროცესსაც როცა ცნობიერიდან არაცნობიერში განიდევნებიან მონაცემები, რომელთა აზრობრივი ინტერპრეტირებაც ცნობიერებამ ვერ შეძლო! ასეთი ტიპის მონაცემები დამატებით გადამუშავებას გადიან არაცნობიერში, რათა შემდგომში ისევ ცნობიერებაში გადმოსროლილნი იყვნენ მისაღები აზრობრივი ფორმირებისთვის!
აი სიზმარი მაგ: მის სიმბოლურ ენაში ხშირად იკითხება იმ კომფლიქტის მოგვარების მცდელობა, რაც ცნობიერებამ ცხადში ვერ შეძლო! "ვარდისფერი სპილო" - ის როგორც ფაქტიური რეალობა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს როგორც ფსიქოლოგიური რეალობა და რეალური ინფორმაციული ენერგიის მატარებელია..............ანუ ვარდისფერ სპილოში შეფუთულია ის რეალობა, რის ინტერპრეტირებაც ცნობიერებამ ვერ შეძლო და რისი გულისთვისაც მას გამოუნახა ასეთი შეფუთვა!

გააგრძელე!

რედაქტორი Malkhaz Vardanashvili, 24 June, 2005 - 13:53.


#136 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 22:31

Malkhaz Vardanashvili
რთულია ჩემთვის შენი მოსაზრებების კომენტირება, მით უმეტეს გაგრძელება. ზოგიერთი სრულიად მისაღებია, ზოგიერთი, პირიქით, ძალიან საკამათო. ცხოვრება რომ საშუალებას მაძლევდეს, სიამოვნებით მივუძღვნიდი საკუთარ ცხოვრებას ფილოსოფიას პროფესიულ დონეზე. სამწუხაროდ, ამის გაკეთება არ შემიძლია - ძალიან ბევრი პრაგმატული და ყოველდღიური პრობლემის გადაწყვეტა მიხდება და სერიოზული დრო ფილოსოფიისთვის არ მრჩება. მხოლოდ საღი აზრით შემიძლია ვიმსჯელო ნებისმიერ ფილოსოფიურ დოქტრინაზეც (რასაც გავიგებ, მეტ-ნაკლებად, რა თქმა უნდა :) ) და შენს მოსაზრებებზეც. მოკლედ, თავს ვერ დავდებ ფილოსოფოსობაზე და ისე გავაკეთებ ჩემეულ კომენტარებს.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#137 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 22:45

შენი მოსაზრებები ცხადია დაუმტკიცებელია, თეზისია. მაგრამ მოდი სხვა კუთხით შევხედოთ იგივე საკითხებს.
ჯერ შევთანხმდეთ - საერთოდ ჩვენი ცნობიერება ეს რეალურ სურათს გვაძლევს თუ მხოლოდ და მხოლოდ ფიქციაა, ასახვაა? თუ რამე შუალედურიც შეიძლება არსებობდეს? მოდი შუალედური გამოვრიცხოთ და ისე ვუპასუხოთ ამ კითხვაზე.
ცხადია, შენ ამბობ, რომ ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ცნობიერება გვაძლევს, შეიძლება ძალიან შორს იდგეს რეალობისგან. ანუ ასახვის ეკრანი იმდენად სრულყოფილად მუშაობს, რომ პრაქტიკულად შეცდომებს არ უშვებს, ხომ? ის რომ შეცდომებს უშვებდეს, მისტიკურ-არაცნობიერი მოვლენების რიცხვი გაცილებით მეტი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, გარკვეული გაგებით, რამოდენიმე მაგალითიც შეიძლება საკმარისად მივიჩნიოთ, და ვამტკიცოთ, რომ ესა თუ ის მეტა-მოვლენა სწორედ ასახვის ეკრანის შეცდომებია (შეიძლება არცაა შეცდომები და მხოლოდ მეტა-ცნობიერების სურვილის შემთვევაში ვაწყდებით მსგავს მოვლენებს). მაგრამ არ დაგავიწყდეს მეორე (და ჩემი აზრით უფრო მარტივი) გზა. მეორე მიდგომის მიხედვით, ყველა სიგნალი, რასაც ვიღებთ რეალურია. ხოლო მეტა-მოვლენები უბრალოდ ჩვეულებრივი მოვლენებია, რომლებიც ჩვენი ცნობიერებისთვის აუხსნელია იმ მარტივი მიზეზით, რომ ჩვენი ცოდნა შეზღუდულია. ამ მეორე მიდგომას ბევრად მეტი ფაქტი უმაგრებს ზურგს მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში მიღწეული პროგრესის საფუძველზე. მაგრამ როგორც კი სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხს მივადგებით, მეორე მიდგომა პრაქტიკულად უძლურია. სანამ სიცოცხლის წარმოშობისა და ცოცხალის სიკვდილის პროცესი მეცნიერულად ცალსახად არაა აღწერილი, მანამდე ეჭვები მეორე მიდგომის მიმართ ყოველთვის გვექნება. უფრო სწორად, ზუსტად არ გვეცოდინება, თუ რომელი მიდგომა უფრო სწორია. ეს ერთი.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#138 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 24 June, 2005 - 22:45

ციტატა

როცა ხედავ საგნებს, შენ არ იფიქრო იმ შუქზე, რისი საშუალებითაც ამ საგნებს ხედავ!

მე მგონი, მთავარია თავად ცნობიერებისა და აზროვნების ფუნქცია და არა მისი ცალკეული მდგენელები. გვეცოდინება, რა თუ როგორ მიიღება ცნობიერება, მით უფრო გვეცოდინება თუ როგორ მიიღება მხედველობა. ამაში მაინც არ არის პრობლემა - დღევანდელ მოწყობილობებს შეუძლიათ "დაინახონ", მაგრამ არ შეუძლიათ აღიქვან, ანუ იაზროვნონ. დანახვას კი როგორ ახერხებენ? ხდება მატერიალური რეალობის ელექტრომაგნიტური დასხივება და არეკლვა. მიღებული სიგნალები კი შესაბამისი ოპერაციებით გადაიყვანება გამოსახულებაში. ხოლო თავად მხედველობის ფილტრი ტოვებს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია და საკმარისია გამოსახულების ასაგებად, ხოლო ამ გამოსახულების მიღების პროცედურას ტოვებს ქვეცნობიერ ნაწილში. ანუ სულაც არ არის ცუდი, რომ ადამიანს გააჩნია უზარმაზარი ქვეცნობიერი ნაწილი. ანუ ტვინში სიგნალები ზუსტად ისეთი ფორმით შევა, რა ფორმითაც ტვინის იმიტატორში. ხოლო დღეს-დღეობით ყველაზე სრულყოფილი პროგრამა ტვინი ახდენს ამ სიგნალების ფილტრაციას. ნაწილი მიდის ქვეცნობიერებაში, ნაწილი ცნობიერებაში. და ეს პროცესი უნდა მოხდეს რეალურ დროში. ეს კი იმხელა ინფორმაციის ისეთი სიზუსტით და, რაც მთავარია, სისწრაფით, გადამუშავებას მოითხოვს, რომ თუნდაც ტვინის იმიტატორ პროგრამასაც უნდა ჰქონდეს ცნობიერი და ქვეცნობიერი ნაწილი. მოცულობით ცნობიერი ნაწილი იქნება გაცილებით მცირე, მაგრამ გაცილებით უფრო აბსტრაქტული, ხოლო ქვეცნობიერ ნაწილში მოხვდება ძირითადად ინფორმაციის "შავი" ნაწილი.

რედაქტორი Lasha Shamatava, 25 June, 2005 - 00:52.

Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#139 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 25 June, 2005 - 01:03

ციტატა

შენ რომ სინათლეს უყურებდე და პირდაპირ აღიქვავდე, როგორც მილიარდობით ფოტონთა მოძრაობას,
ფოტონის მოძრაობის სისწაფე მოგეხსენება ისეთია, რომ მისი "დანახვა" პირდაპირი გაგებით შეუძლებელია. მე უფრო ვიტყოდი, რომ თვალის ბადურაზე განთავსებული რეცეპტორები კონკრეტული დიაპაზონის ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებაზე რეაგირებენ, აგზავნიან უზარმაზარ ინფორმაციას უსწრაფესად ტვინში და ტვინი თავის ცნობიერ ნაწილში აგზავნის შედეგებს, შესაბამისად ვხედავით. ხომ უმარტივესია, არა? :D :D

ციტატა

ბიოსის პროგრამას ან"ფორტრანს" ან "სი"-ს პროგრამას მუშაობისას არ აინტერესებს პროცესორის მიკროსქემაში მორბენალი ელექტრონები, და ელექტრონებსაც სულ ფეხებზე კიდიათ რის მუშაობას უზრუნველყოფენ ისინი!
შენ აქ ისე მსჯელობ, თითქოს ელექტრონები და თუნდაც პროგრამა ცნობიერების მქონე სისტემები იყოს. :) პროგრამა თავისთავად არაფერია, ხოლო ელექტრონიკის დიდი ცოდნა არაა საჭირო იმის დასამტკიცებლად, რომ პროგრამის შინაარსიდან გამომდინარე ელექტრონული ნაკადების მოძრაობა სულაც არაა შემთხვევითი, არამედ სრულიად კანონზომიერია. მათი მოძრაობის თანმიმდევრობა, ტრაქტროია და სხვა განისაზღვრება ტექნოლოგებისა და პროგრამისტების ნებით, ჯერ-ჯერობით. აი ეს ნება (ადამიანის, ცოცხალი ცნობიერების მატარებელი სისტემის) კი მართლაც მარტო ორგანიზებულ, მოაზროვნე მატერიის თვისებაა, ალბათ.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com

#140 Lasha Shamatava

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 5,967 გამოხმაურება
0

დაწერილია 25 June, 2005 - 01:17

ციტატა

ცნობიერიდან არაცნობიერში განიდევნებიან მონაცემები, რომელთა აზრობრივი ინტერპრეტირებაც ცნობიერებამ ვერ შეძლო! ასეთი ტიპის მონაცემები დამატებით გადამუშავებას გადიან არაცნობიერში, რათა შემდგომში ისევ ცნობიერებაში გადმოსროლილნი იყვნენ მისაღები აზრობრივი ფორმირებისთვის!
აი სწორედ ამიტომ ვამჯობინებ ტერმინს ქვეცნობიერს და არა არაცნობიერს, იმდენად, რამდენადაც, ქვეცნობიერში ინფორმაციის დამუშავების შედეგები მარტივი სასიცოცხო ფუნქციის (პროცესის) დროს (როგორიცაა მაგალითად, სიზმარი) შეიძლება მოხვდეს ცნობიერში. ხოლო თუ მეტა-ცნობიერებაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ამაზე მე ვერაფერს გეტყვი - ეს ნამდვილად თანამედროვე მეცნიერებებისა და ლოგიკური აზროვნების მექანიზმებით ახსნას არ ექვემდებარება.

ციტატა

ვარდისფერი სპილო

ციტატა

ის როგორც ფაქტიური რეალობა არ არსებობს

ცხადია, ესეც არის და ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანის ტვინი უმტკივნეულოდ გადადის ძილისა და სიფხიზლის მგომარეობაში. ხოლო ვისაც ძლიერი 'ფანტაზია' აქვს შეუძლია ბევრი არარეალური რამეები წარმოიდგინოს სიფხიზლეშიც. სხვა საქმეა, რისთვის აკეთებს ამას და როგორ აღწევს ამას. ანუ თავისთავად სიმბოლური ენა ერთია, ხოლო მისი დანიშნულება მეორე. ბევრი რომ არ გავაგრძელო - მთლიანად ადამიანის ქცევა სიფხიზლეშიც კი ირაციონალურია და ძილში, მით უმეტეს. :)

ციტატა

ანუ ვარდისფერ სპილოში შეფუთულია ის რეალობა, რის ინტერპრეტირებაც ცნობიერებამ ვერ შეძლო
ისე სიზმარი ძალიან საინტერესო ფენომენია. ძალიან. თუ ნახე ფილმი, 'მე, რობოტი,..'. ამ ფილმში ბევრ ამგვარ საკითხს შეეხო სცენარისტი. საინტერესოა, როგორ აღიქვი ეს ფილმი და მეორე ფილმი კიდევ - 'მატრიცა'.
Lasha Shamatava
Phone: (+995 32) 37 32 21, 77 22 22
Mob.: (+995 71) 00 6781, (+995 77) 44 44 56
URL: www.HAPPY.ge
Email: Lashat25@gmail.com



1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share