ნახტომი

* * * * * 2 ხმა

ტურისტული სეზონი 2009


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 47

გამოკითხვა: გაერთიანებული ფირმების გამოკითხვა (101 წევრთა ხმები გაუქმებულია)

1. თქვენი ასაკი

 1. 16-20 (12 ხმა [11.88%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 11.88%

 2. 20-25 (34 ხმა [33.66%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 33.66%

 3. 25-30 (26 ხმა [25.74%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 25.74%

 4. 30-35 (18 ხმა [17.82%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 17.82%

 5. 35-40 (3 ხმა [2.97%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 2.97%

 6. 40-50 (5 ხმა [4.95%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 4.95%

 7. 50+ (3 ხმა [2.97%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 2.97%

2. თქვენი სქესი

 1. ქალი (50 ხმა [49.50%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 49.50%

 2. კაცი (51 ხმა [50.50%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 50.50%

3. რა არის თქვენთვის დასვენება ?

 1. განტვირთვა (76 ხმა [42.70%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 42.70%

 2. გაჯანსაღება (25 ხმა [14.04%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 14.04%

 3. შემეცნება (29 ხმა [16.29%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 16.29%

 4. დროს გატარება (40 ხმა [22.47%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 22.47%

 5. სხვა (8 ხმა [4.49%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 4.49%

4. რა თანხას ხარჯავთ დასვენებაზე წელიწადში ? საშუალოდ 1 კაცზე , ლარში

 1. 50-200 (17 ხმა [16.83%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 16.83%

 2. 200-300 (16 ხმა [15.84%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 15.84%

 3. 300-400 (11 ხმა [10.89%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 10.89%

 4. 400-500 (9 ხმა [8.91%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 8.91%

 5. 500-700 (13 ხმა [12.87%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 12.87%

 6. 800 და მეტი (35 ხმა [34.65%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 34.65%

5. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, აპირებთ თუ არა დასასვენებელი თანხა შეამციროთ ?

 1. დიახ (37 ხმა [36.63%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 36.63%

 2. არა (51 ხმა [50.50%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 50.50%

 3. სხვა (13 ხმა [12.87%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 12.87%

6. როგორ დასვენებას ანიჭებთ უპირატესობას ?

 1. აქტიურს (67 ხმა [66.34%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 66.34%

 2. პასიურს (23 ხმა [22.77%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 22.77%

 3. სხვას (11 ხმა [10.89%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 10.89%

7. რომელია თქვენთვის მეტად სასურველი ?

 1. მთა (22 ხმა [21.78%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 21.78%

 2. ზღვა (17 ხმა [16.83%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 16.83%

 3. ორივე ერთად (59 ხმა [58.42%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 58.42%

 4. სხვა (3 ხმა [2.97%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 2.97%

8. ვისთან ერთად ისვენებთ ?

 1. ოჯახთან (47 ხმა [46.53%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 46.53%

 2. მეგობრებთან (49 ხმა [48.51%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 48.51%

 3. სხვა (5 ხმა [4.95%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 4.95%

9. სად გეგმავთ დასვენებას ?

 1. საქართველო (73 ხმა [72.28%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 72.28%

 2. საზღვრებს გარეთ (28 ხმა [27.72%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 27.72%

10. თქვენი ყოველწლიური დასვენება ერთფეროვნულია ?

 1. დიახ (24 ხმა [23.76%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 23.76%

 2. არა (67 ხმა [66.34%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 66.34%

 3. სხვა (10 ხმა [9.90%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 9.90%

11. საქართველოში დასასვენებლად , მიმართავთ თუ არა სააგენტოს ?

 1. დიახ (8 ხმა [7.92%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 7.92%

 2. არა (93 ხმა [92.08%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 92.08%

12. დასასვენებლად რომელი კუთხე გიზიდავთ მეტად ?

 1. აჭარა (ზღვისპირა) (64 ხმა [24.52%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 24.52%

 2. აჭარა (მთიანეთი) (12 ხმა [4.60%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 4.60%

 3. გურია (10 ხმა [3.83%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 3.83%

 4. თუშეთი (15 ხმა [5.75%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 5.75%

 5. იმერეთი (7 ხმა [2.68%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 2.68%

 6. კახეთი (13 ხმა [4.98%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 4.98%

 7. მცხეთა-თიანეთი (16 ხმა [6.13%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 6.13%

 8. ზემო რაჭა (22 ხმა [8.43%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 8.43%

 9. ქვემო რაჭა (8 ხმა [3.07%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 3.07%

 10. სვანეთი (24 ხმა [9.20%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 9.20%

 11. ხევსურეთი (29 ხმა [11.11%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 11.11%

 12. სამეგრელო (9 ხმა [3.45%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 3.45%

 13. სამცხე ჯავახეთი (17 ხმა [6.51%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 6.51%

 14. ქვემო ქართლი (7 ხმა [2.68%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 2.68%

 15. შიდა ქართლი (8 ხმა [3.07%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 3.07%

13. გსმენიათ თუ არა სასოფლო ტურიზმის შესახებ ?

 1. დიახ (57 ხმა [56.44%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 56.44%

 2. არა (44 ხმა [43.56%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 43.56%

14. მოგაჩნიათ თუ არა საჭიროდ ასეთი გამოკითხვა

 1. დიახ (94 ხმა [93.07%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 93.07%

 2. არა (7 ხმა [6.93%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 6.93%

15. თქვენი წლიური შემოსავლის დაახლოებით რამდენ %-ს ხარჯავთ დასვენებაზე?

 1. < 5 % (25 ხმა [26.04%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 26.04%

 2. 6-10 % (32 ხმა [33.33%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 33.33%

 3. 11-15 % (21 ხმა [21.88%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 21.88%

 4. 16-20 % (5 ხმა [5.21%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 5.21%

 5. 21-25 % (7 ხმა [7.29%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 7.29%

 6. 25 % - ზე მეტს (6 ხმა [6.25%])

  ხმაბის პროცენტული რაოდენობა: 6.25%

ხმის მიცემა

#1 Shota Jokhadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 235 გამოხმაურება
2

დაწერილია 11 February, 2009 - 13:16

მოგესალმებით თანაკონფერენციელებო და გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა
მეგობარი ტურისტული ფირმების გამოკითხვაში.

წინასწარ გიხდით მადლობას.

რედაქტორი Tariel Zivzivadze, 11 February, 2009 - 16:02.

www.flyfishing.ge

G.F.F.C
U.T.I.A

#2 Marina Metreveli

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 19 გამოხმაურება
0

დაწერილია 11 February, 2009 - 14:19

შოთა ,
მივესალმები თქვენს ინიციატივას. საზოგადოების აზრი გადამწყვეტია შემდგომი ნაბიჯებისათვის. ვუსურვოთ ერთმანეთს წარმატებეული დასაწყისი.
პატივისცემით
მარინა მეტრეველი
Marina Metreveli
International Center for Caucasus Tourism
Director
RTI-TN member
icct2007@yahoo.com

#3 Maia Maruashvili

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 324 გამოხმაურება
2

დაწერილია 11 February, 2009 - 22:52

მარინა, ძალიან მიხარია რომ გვიერთდებით. ალბათ ერთად ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ.

საინტერესოა რა შედეგს მივიღებთ, რაც არ უნდა იყოს, აუცილებლად დაგვეხმარება საქმიანობის სამუშაოს დაგეგმვაში.

წარმატებებს გისურვებთ ყველას
Maia Maruashvili

Profkurort Ltd
mob 899145168
Tel 311244
www.profkurort.ge

#4 Tata Morchiladze

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 112 გამოხმაურება
0

დაწერილია 12 February, 2009 - 16:16

დავაფიქსირე :)
www.newlight.ge

#5 Shota Jokhadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 235 გამოხმაურება
2

დაწერილია 12 February, 2009 - 16:30

დიდი მადლობა თათა
www.flyfishing.ge

G.F.F.C
U.T.I.A

#6 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 13 February, 2009 - 11:03

გარკვეული ტენდენციები მე მგონი უკვე გამოიკვეთა
თუმცა ცოტა მეტი აქტიურობა არ აწყენდა ამ თემას ...
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#7 Shota Jokhadze

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 235 გამოხმაურება
2

დაწერილია 13 February, 2009 - 11:05

მართალი ხარ ტარიელ
www.flyfishing.ge

G.F.F.C
U.T.I.A

#8 George Khintibidze

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 40 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 February, 2009 - 15:18

ძალიან სასიამოვნო და საჭიროა მსგავსი გამოკითხვები. გიერთდებით.
George khintibidze
Web-developer
George.khintibidze@gmail.com
Advertising agency "Windfor`s advertising"
Position : Web-programmer
T.Tabidze #100 , Tbilisi, Georgia
http://www.windfors.ge

-------------------------------
Nothing impossible

#9 Dali Cheishvili

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 10 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 February, 2009 - 16:02

ძალიან საინტერესოა გამოკითხვაა გაიხარეთ

#10 Davit Mzhavanadze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 1 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 February, 2009 - 18:51

გამოკითხვა საინტერესოა, მაგრამ უფრო აქტიურად უნდა ჩავრთოთ საზოგადოება.

#11 Alisa Shomakhia

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 53 გამოხმაურება
0

დაწერილია 13 February, 2009 - 19:51

გამოკითხვა მართლაც საინტერესოა,მთავარია ამ გამოკითხვის საბოლოო შედეგები გაითვალისწინონ ტურისტულმა კომპანიებმა.

წარმატებებს გისურვებთ :)

#12 Maia Maruashvili

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 324 გამოხმაურება
2

დაწერილია 13 February, 2009 - 21:00

იხილე გამოხმაურებაAlisa Shomakhia, Feb 13/09, 19:51 -ში, განაცხადა:

გამოკითხვა მართლაც საინტერესოა,მთავარია ამ გამოკითხვის საბოლოო შედეგები გაითვალისწინონ ტურისტულმა კომპანიებმა.

წარმატებებს გისურვებთ :)


დიდი მადლობა, მონაწილეობისთვის. ყოველი მონაწილის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია
Maia Maruashvili

Profkurort Ltd
mob 899145168
Tel 311244
www.profkurort.ge

#13 Maia Kokaia

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 20 გამოხმაურება
0

დაწერილია 14 February, 2009 - 18:45

უცბად დასვენება მომინდააა :)

#14 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 14 February, 2009 - 23:42

ცხადია შესაბამისი ანალიზი გაკეთდება, მაგრა მე-11 შეკითხვა ძალიან საგულისხმოა მათთვის, ვინც შიდა ტურიზმის განვითარებას აპირებს.
თუ საქართველოს შიგნით დასასვენებლად ხალხის 95 % თავად მოიძიებს ინფორმაციას და არ მიმართავს სააგენტოს ეს უკვე მყიდველობითი ქცევაა, თან მყარად გამჯდარი ... ამისი შეცვლა კი ნებისმიერ სააგენტოს გაუჭირდება ... ამას ვერც სახელმწიფო მოახერხებს ... ამას მხოლოდ ფეხი უნდა აუწყო ... ანუ უნდა მიიღო ეს როგორც რეალობა და "მოჯდე" მის ქვეშ ...

რა გამოსავალს ხედავთ აქ მეგობრებო?
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#15 Miranda Agapishvili

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 301 გამოხმაურება
0

დაწერილია 15 February, 2009 - 00:20

მაინტერესებს ტურისტების კატეგორია თუ არის შესწავლილი ტურისტულ ბაზარზე მათი მოთხოვნების მიხედვით...
და რა ტენდენციები იკვეთება?

#16 George Mikhelidze

  Newbie

 • Member
 • პიქტოგრამა
 • 18 გამოხმაურება
0

დაწერილია 15 February, 2009 - 16:04

ასეთი გამოკითხვები საჭირო ნამდვილად არის, თუმცა გააჩნია როგორ იგეგმება მიღებული შედეგების გამოყენება

იხილე გამოხმაურებაTariel Zivzivadze, Feb 14/09, 22:42 -ში, განაცხადა:

ცხადია შესაბამისი ანალიზი გაკეთდება, მაგრა მე-11 შეკითხვა ძალიან საგულისხმოა მათთვის, ვინც შიდა ტურიზმის განვითარებას აპირებს.
თუ საქართველოს შიგნით დასასვენებლად ხალხის 95 % თავად მოიძიებს ინფორმაციას და არ მიმართავს სააგენტოს ეს უკვე მყიდველობითი ქცევაა, თან მყარად გამჯდარი ... ამისი შეცვლა კი ნებისმიერ სააგენტოს გაუჭირდება ... ამას ვერც სახელმწიფო მოახერხებს ... ამას მხოლოდ ფეხი უნდა აუწყო ... ანუ უნდა მიიღო ეს როგორც რეალობა და "მოჯდე" მის ქვეშ ...

რა გამოსავალს ხედავთ აქ მეგობრებო?

ჩემი აზრით სწორედ სააგენტოებს მართებთ ამის გამოსწორება. სააგენტოების მეშვეობით დასვენება ზედმეტად ძვირი ჯდება (ხარისხთან შედარებით) საქართველოს სასტუმროებში დასვენება უფრო ძვირია, ვიდრე თუნდაც თურქეთში ან ბულგარეთში. ტურისტული სააგენტოები ორიენტირებულნი არიან მდიდარ ფენაზე არ ცდილობენ საშუალო ან მითუმეტეს დაბალ ფენაზე გასვლას. 10 დღიანი საგზურის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს (რისი შესაძლებლობაც ნამდვილად არსებობს).

საიტერესო იქნებოდა ფორუმზე დაგვედო ინფორმაცია სხვადასხვა ტურისტული სააგენტოების შემოთავაზებებზე: რას აფასებენ და რა მომსახურება შედის საგზურში. ეს დასკვნების გაკეთებას გააადვილებდა

#17 Paata Vardanashvili

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 176 გამოხმაურება
0

დაწერილია 16 February, 2009 - 01:04

იხილე გამოხმაურებაTariel Zivzivadze, Feb 14/09, 22:42 -ში, განაცხადა:

თუ საქართველოს შიგნით დასასვენებლად ხალხის 95 % თავად მოიძიებს ინფორმაციას და არ მიმართავს სააგენტოს


ჩვენში დარჩეს და პირადად მე დასასვენებლად ყოველთვის თავად ვიძიებ ინფორმაციას :)
თუმცა ჩვენი სააგენტოს კლინტთა ძალიან დიდი ნაწილი ქართველები არიან და შესაბამისად ეკონომიკური კრიზისი და ომის გამო შიში ნაკლებად შეგვეხო.
ქართველებს უფრო აინტერესებთ თავიანთი ქვეყანა და უფრო მეტ ფულსაც იხდიან ვიდრე უცხოელები
The Best Under the Georgian Sky

www.paata.ge

#18 Maia Maruashvili

  L2: კვალიფიცირებული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 324 გამოხმაურება
2

დაწერილია 16 February, 2009 - 01:06

დაახლოებით ველოდი ასეთ შედეგს. ამის გამოსწორება ძალიან ძნელი იქნება. ეს ისედაც ვიცოდი რომ ხალხს ტურისტული საააგენტოების მიმართ ნდობა აქვთ დაკარგული. ასეთ სიტუაციაში მუშაობა ძალიან რთეულია, ვინაიდან შელახული იმიჯის დაბრუნებას საქმით ჭირდება - ამას დრო ჭირდება. თანაც მარტო ერთეულებმა არ უნდა იფიქრონ ამაზე.
Maia Maruashvili

Profkurort Ltd
mob 899145168
Tel 311244
www.profkurort.ge

#19 Paata Vardanashvili

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 176 გამოხმაურება
0

დაწერილია 16 February, 2009 - 01:29

მაია
არ დაგეთანხმები, რომ ხალხს ნდობა აქვთ დაკარგული ტურისტული სააგენტოების მიმართ
უბრალოდ საქართველო პატარა ქვეყანაა შიდა ტურიზმის შემთხვევაში ყველას ყავს ყველა კუთხეში მეგობარი ან ნაცნობი და შესაბამისად მათი რეკომენდაციით მიდის დასასვენებლად
უცხოეთში გასვლას რაც შეეხება მე მართალი გითხრა არ ვიცი რა ხდება სააგენტოებში, როცა უცხოეთში მივდივარ მირჩევნია ან ჩემით წავიდე, ან უცხოური სააგენტოების დახმარებით - გაცილებით იაფი მიჯდება
მაგალითად: კაპადოკიასი წასვლა ქართული სააგენტოს მეშვეობით 600 $ ჯდებოდა, თურქული სააგენტოთი 450 $, ჩემით კი 300 $ დამიჯდა
The Best Under the Georgian Sky

www.paata.ge

#20 Zura Parkosadze

  მოყვარული

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 60 გამოხმაურება
0

დაწერილია 16 February, 2009 - 05:42

ჩემის აზრით სახემწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს ტურისტული კომპანიების წახალიზება, რადგანაც, ტურისტების მიღება ინტესიურად ზდის სამუშაო ადგილების რაოდენობას და ადგილობრივი ტურისტული ექსპლატციის ხარჯზე ხელს უწყობს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებას.
ავიღოთ ლას-ვეგასის მაგალითი: მოინდომეს და უდბნო მსოფლიოში ერთ ერთ ტურიზმის ცენტრად აქცის!
The Proud Participant of Business Conference1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share