ნახტომი

- - - - -

მეგრელები ენის აღიარებას ითხოვენ?


გამოხმაურებათა რაოდენობა: 23

#1 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 29 December, 2010 - 14:31

დღეს ფეისბუქზე მორიგი ხეტიალისას, თუ შემომთავაზეს გაგვიწევრიანდიო, მოვინახულე გვერდი, ჯგუფი – მეგრული ენა. სიმართლე გითხრათ, სიხარულით გავწევრიანდი, საქართველოს ყველა კუთხეს, მის ტრადიციას დაკილოკავს უაღრესად დიდ პატივს ვცემ და ესეც მესიამოვნა. მაგრამ ნახეთ წერილი:
Hereby we, the members of MegrelianLanguage Group on facebook, would like to address you on the matters concerninginclusion of Megrelian language in the list of regional languages of Georgiameriting protection under the convention on European Charter for Regional orMinority Languages.
Megrelian language is the language spoken mostlyby indigenous people living in the western part of Georgia who are referred inGeorgia as Megrelebi (Megrels). The Megrelian language does not have anyinstitutional support neither in Georgia nor elsewhere in the world. WhenGeorgia became a member of the Council of Europe it undertook obligation toratify the Charter for Regional and Minority languages, but so far Georgia hasnot fulfilled its obligations.
We are aware that recently the working group of thecommittee visited Georgia and discussed issues relating to the ratification ofthe convention. Once the process is activated, we would like to you’re yourattention to some fact which makes us, the members of Megrelian languagecommunity, utterly concerned.
The Georgian Orthodox Church, especially Patriarchof Georgia, who is often referred in Georgia as the Father of Nation, haveactivated campaign in relation to Megrelian language. The church takes theposition that the qualification of Megrelian may pose threat to Gerogian unitiyand therefore, Megrel Language should be treated as a dialect of Georgian.Taking into account the huge influence the church has on government, publicofficials, populace and even over the scientists, we are afraid that Governmentof Georgia will be treating Megrel Language as dialect not meriting protectionunder the Charter. To our utter disappointment many linguists, who previouslyin their writings considered Megrelian as a language (not a dialect) relatingto Georgian, yielded themselves to the influence of church and have changedtheir positions (Mr. Futkaradze, Mr. Gvantseladze, Mrs. Gujejiani etc.). Thesescientists, often refer to political reasons (e.g. prevention of disintegrationof Georgia) for the justification of lowering Megrelian to the status ofdialect. By such a campaign, especially in light of existing territorialconflicts in Georgia, this group is gaining influence which makes us extremelyconcerned about the prospect of Megrelian Language.
We hope that while determineing the status ofMegrel Language ordinary megrel people living in megrelia and speakingmegrelian will also be contacted and their attitude to the Megrel languagetaken into account. We also hope that well known linguists from the internationaluniversities, free from religious and political influences, will also becontacted for the said purposes.
Lastly, we would like to note that due to complexsocial and political reasons Megrel Language is endangered language. Withoutany institutional support Megrel language is regarded among Georgians as thelanguage of low social class. In addition to this, it is worth of noting thatmany internally displaced persons in Georgia, especially from Abkhazia, aremegrel speaking persons who have to live in different regions of Georgia whereMegrel language is not spoken. We are afraid that these and other complexsocial, economic and political factors will eventually lead to the lose ofMegrel language.
We are committed to the development and unity ofGeorgia and peacfull co-existance of different cultures in the world. At thesame time it is our dream to have some basic guarantees for the protection ofour language. We do hope that the Megrel Language, after some estimated 2500years of its existence, will not be lost.
We also would like to refer to the example ofCornish language which was at the beginning excluded by UK Government from thelist of languages protected under the Charter. However, after lengthydiscussions with your committee the language finally was included in the list.Thus, we hope that if Georgian government decides not to include the MegrelLanguage, the same actions will be taken with regard of Megrel language by yourcommittee.
Thus, hereby we respectfully ask you to considerour position, and the members of Megrel Language Community, when holdingconsultations with the government of Georgia.


ვაიი, ამ იდეას საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ჰყავს. ისტორიკოსი იქნება ხო კონფერენციაზე, რომ უფრო კომპეტენტურად შეაფასოს ეს უოველივე. მე ავღშფოთდი, გავგიჟდი, გადავირიე. "მრეკეთ რა ქალბატონო მარგარიტა,"– მითხარით, რომ ყველაფერს ძალიან სერიოზულად და მტკივნეულად აღვიქვავ. :(


ხო ისე, მეგრელებიო ვუწოდე, მაგრამ მე მათ ვაი ქართველებს ვუწოდებ, და სამეგრელოს წინაშე ბოდიშს ვიხდი, ზემოთ რომ ყველა ერთ ჯგუფში გავაერთიანე.

#2 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 29 December, 2010 - 20:30

მთავარი გამომრჩენია, ეს წერილი ასეა დასათაურებული "წერილი ქარტიის აღმასრულებელ კომიტეტს" და გადაეგზავნა ევროსაბჭოს ტუ არ ვცდები თუ კომისიას.

#3 Ivane Sujashvili

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 419 გამოხმაურება
1

დაწერილია 06 January, 2011 - 19:58

მე ვფიქრობდი რომ მეგრული ენა არავის არ უნდა ცოდნოდა და უნდა ყოფილიყო როგორც საიდუმლო მეორე ენა საქართველოში. მეგრული ენა წესის უნდა იყოს მეორე გზა. ქართული ყველამ იციან და უცხოელებმაც კი... ამიტომ მეგრული ენა არავინ არ უნდა იცოდეს სხვა ერებმა. მეგრელები რომ არა აქამდე საქართველო დაკარგავდა დამოუკიდებლობას.

რედაქტორი Ivane Sujashvili, 06 January, 2011 - 19:59.


#4 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 08 January, 2011 - 22:23

თუკი ენა არავინ იცის, თუკი ის არ გამოიყენება, ტუკი მასზე არ იწერება ლიტერატურული ნაწარმოებები, მაშინ ეს ენა მკვდარია.
რატომ უნდა მოკვდეს მეგრული ენა?
Der Gott ist tot!

#5 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 10 January, 2011 - 23:16

მოგესალმებით,

აქ საუბარია არა ენის გაქრობა-არგაქრობაზე, არამედ იმაზე, რომ ეს წერილი ევროკომისიის ქარტიის აღმასრულებელ კომისიისადმია მიმართული, და წერილის შინაარსი ასეთია, რომ მეგრული, რომელიც წარმოადგენს დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსის ენას, გაქრობის პირასაა. საქართველოს სახელმწიფო კი არათუ ზრუნავს მის შენარჩუნებაზე, არამედ პირიქით ეკლესიასთან ერტად დიალექტად აღიწვავს და დეგრადაციას უწევს მას. უფრო მეტიც, მას პოლიტიკური ზეწოლის წინაშე ჰყავს ცნობილი ლინგვისტებიც, რომლებიც იძულებით იძიარებენ ამ მოსაზრებას.

ჯერერთი რომელი ცალკე ეთნოსია მეგრელი და მეორე- ვინმემ დააყენა ინიციატივა მეგრულის, როგორც ენის, კუთხური კილოკავის შენარჩუნბა გადარჩენაზე?
რეგიონულ ენად აღიარება კი გულისხმობს ამ ენაზე საქმეთა წარმოებას, სწავლების უფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს მსგავსი ინიციატივა, თუკი განხორციელდა ადვილი წარმოსადგენია ვფიქრობ.
საბედნიეროდ სამეგრელოს მაცხოვრებელთა უმრავლესობა ამ აზრს არ იზიარებს და ინიციატივით მხოლოდ ვიწრო ჯგუფი გამოდის, როგორც ჩანს, თუმცა სამწუხაროა, რომ ისინი ლიხს იქითა საქართველოს არწმუნებენ ლიხს აქეთა ნაწილის სიძულვილში, ეს კი ნელნელა ჩემი აზრით, წყლის წვეთით გახვრეტილი ქვის ანალოგი შეიძლება გახდეს. მით უფრო, რომ ამის ასაფეთქებლად გარკვეული ფონი თითქოს არსებობს.
მეგრული ენა ქართული კულტურის განუყოფლი ნაწილია და შესაბამისად არანაირად არ უნდა მოკვდეს, მაგრამ მის შენაღჩუნება -პოპულარიზაციაზე ზრუნვა შიდა სახელმწიფო დონეზე შეიძლება, თუნდაც მეგრულის შემსწავლელი კურსების ხელმისაწვდომლობა, ვისაც სურვილი აქვს. მაგრამ რეგიონული ენა?- მეტისმეტია. უბრალოდ აფხაზეთის ისტორია არ განვიმეოროთ და მა ყველაფერმა ერის შიგნით გაუცხოება არ გამოიწვიოს.

#6 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 11 January, 2011 - 22:37

და რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა მეგრული ენის შესანარჩუნებლად? უბრალოდ იმის თქმა, რომ მეგრული ენა ქართული კულტურის ნაწილია, საკმარისი არაა. არსებობს კურსები მსურველებისთვის? არსებობს წიგნები? რატომ უნდა მივიდეს ეს საქმე ევროკავშირამდე?

საქართველოს მთავრობამ ხელი თუ არ გაანძრია, მაშინ მართლა შესაძლებელი გახდება მეორე აფხაზეთი სამეგრელოში.
Der Gott ist tot!

#7 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 11 January, 2011 - 23:22

ხოდა საქმეც მაგაშია, რომ რა საჭიროა ევროკავშირი? უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ევროსაბჭოს წევრობის ფარგლებში ხელისუფლებამ ხელი მოაწერა ქარტიას, რომელიც გარკვეულწილად ავალდებულებს ხელისუფლებას რეგიონალური ენების სტატუსის მიცემას უმცირესობათა სალაპარაკო ენათვის, ანუ სხვა ეროვნების ენებისთვის, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, მათ უნდა ჰქონდეთ მშობლიურ ენაზე წერის-კითხვის, აკადემიური სწავლების, ტელევიზიის, რადიო, ჟურნალ-გაზეთების გავრცელების არეალი და ხელშეწყობა,
ამით როგორც ჩანს ისარგებლა გარკვეულმა ჯგუფმა, და მოითხოვა მეგრული ენის რეგიონულ ენად აღიარება. აკი წერია კიდეც წერილში, რომ მეგრელები დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ეთნოსია-ო.
არა ხელისუფლებამ, და არა მარტო, სრულიად საზოგადოებამ, რომ ხელი უნდა გაანძრიოს ქართული თვიუთმყოფადობის შენარჩუნება-განვითარებაზე ამაში ორი აზრი არაა, მაგრამ მე კითხვა გამიჩნდა, სანამ ევროკომისისას მიმართავდნენ, იქნებ ადგილობრივად დაეყენებინათ ენის დაცვის საკითხი? როგორც ჩანს არ აწყობთ, აკი ხელისუფლება და ეკლესიაც მტრად არის შერაცხული წერილში. :(

#8 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 15 January, 2011 - 12:46

თუკი თავიდან ლოკალურ ხელისუფლებას არ მიმართეს, მაშინ ამ უკანასკნელს ექნება თავის გამართლების საშუალება. მისწერონ ვისაც უნდათ. ჩემი აზრით ევროკავშირმა ხელი არ უნდა გაანძრიოს, სანამ ლოკალური ხელისუფლებისგან უარს არ მიიღებენ.
ისე მაინც მაინტერესებს, კონკრეტულად რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება მეგრული ენის შენარჩუნებისთვის?

რაც შეეხება ეკლესიას, ის ყოველ ვარიანტში ხალხის მტერია.
Der Gott ist tot!

#9 Teona Alavidze

  დამწყები

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 37 გამოხმაურება
0

დაწერილია 18 January, 2011 - 11:48

კარგით რა, ისე საუბრობთ თითქოს მეგრული ქართული ენის ნაწილი არ იყოს, და თითქოს უცხო ენა იყოს. ნამდვილად არაა საჭირო მეგრულ ენაზე თუ წიგნები არ დაიწერება რა, სიმართლე ითხრათ, მაგიტომ არ მომწონს მეგრელები, რომ თავს ქართველებად კიარა მეგრელებად აღიარებენ, არ შეიძლება ეგრე რა,მეგრულიც ქართულია, სვანურიც და ხევსურულიც რა.... ხოდა ყველა კუთხემ თუ ეგრე მოითხოვა, არიქა ჩვენი დამწერლობა და წიგნები უნდა გვქონდესო, მაშინ რაღა დარჩება საქართველო? ისედაც არ გველევა მტრები, და ეხლა კიდე ამის დამატება გვინდა? დაფიქრდით რა...

ბატონო ირაკლი, ძალიან ცდებით, იმას რომ ამბობთ ეკლესია ხალხის მტერიაო, რწმენაში რომ გაძლიერებთ მაგიტომაა ეკლესია მტერი?? მეტს ვერაფერს გეტყვით, უბრალოდ ღმერთმა შეგინდოთ მაგ სიტყვებისთვის....

#10 Rati Dzeria

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,062 გამოხმაურება
4

დაწერილია 18 January, 2011 - 16:56

ხალხნო აქამდე ამ თემის მხოლოდ პასიური მკითხველი ვიყავი, მაგრამ მეტის მოთმენა შეუძლებელია და მგონი დროა ხმა ამოვიღო მეც. მართლა არ მეგონა თუ ეს თემა ამხელა გამოხმაურებას ჰპოვებდა. ბოლოდან დავიწყებ: თეონა არ მოგწონთ მეგრელები.... რამდენ მეგრელს იცნობთ? იცნობთ მეგრულ კულტურას? რის საფუძველზე გაიძახით რომ არ მოგწონთ? რით განასხვავებთ დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობისგან? რა გაგიგიათ მეგრელების ღვაწლის შესახებ საქართველოს გადარჩენა-განვითარებაში? მეეჭვება ამ კითხვებზე პასუხი გქონდეთ, ვინაიდან იმას, რაც დაწერეთ არ დაწერდით?

თუკი სვანური ენა ენაა, არსებობს სვანთა პარტია და ა.შ. წარმოგიდგენიათ ვინმეს მეგრელთა პარტია რომ შეიქმნას რა მოხდება? და რითია სხვა რომელიმე კუთხე მეტი?

ის მაინც თუ ვიცით საიდან მოდის ინფორმაცია, რომ მეგრელები თავს ქართველებად არ თვლიან? მოდით მე ვიტყვი, იმიტომ რომ მეგრულად საქართველო და თბილისი არის ქართი. არა საქართველო არამედ ქართი. ხოლო უამრავმა უმეცარმა ეს სიტყვა თავისებურად თარგმნა და მივიღეთ ის რასაც თეონა ასე ხმამარლა აცხადებს. ცოტა უკან დავბრუნდები და ქუჯის ისტორიას გავიხსენებ. შეგიძლიათ ვინმემ მითხრათ სხვა ასეთი პრეცედენტი საქართველოს ისტორიაში? დიდი სიამოვნებით მოვისმენ ამას.


The Proud Participant of Business Conference

#11 Irakli Betchvaia

  L6: შთამბეჭდავი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 2,772 გამოხმაურება
1

დაწერილია 20 January, 2011 - 01:04

იხილე გამოხმაურებაTeona Alavidze, 18 January, 2011 - 11:48 -ში, განაცხადა:

კარგით რა, ისე საუბრობთ თითქოს მეგრული ქართული ენის ნაწილი არ იყოს, და თითქოს უცხო ენა იყოს. ნამდვილად არაა საჭირო მეგრულ ენაზე თუ წიგნები არ დაიწერება რა, სიმართლე ითხრათ, მაგიტომ არ მომწონს მეგრელები, რომ თავს ქართველებად კიარა მეგრელებად აღიარებენ, არ შეიძლება ეგრე რა,მეგრულიც ქართულია, სვანურიც და ხევსურულიც რა.... ხოდა ყველა კუთხემ თუ ეგრე მოითხოვა, არიქა ჩვენი დამწერლობა და წიგნები უნდა გვქონდესო, მაშინ რაღა დარჩება საქართველო? ისედაც არ გველევა მტრები, და ეხლა კიდე ამის დამატება გვინდა? დაფიქრდით რა...


თვითონ წერ, მეგრელები არ მომწონსო, გეგონება ქართველები არ იყონ და მერე იმავე მეგრელებს აბრალებ, თავს ქართველებად არ თვლიანო. მეგრელები რამდენადაც ვიცი საკუთარ დამწერლობას არ ითხოვენ. მეგრული კულტურა კი საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს. საქართველოს მართლაც საკმარისად აქვს გარე მტერი და არაა საჭირო ხელოვნურად ქვეყნის შიგნით მტრის გაჩენა. საქართველოს ერთი მესამედი ოკუპირებულია. კიდევ სამეგრელოც გინდათ დაკარგოთ?!
თვითონ "დაფიქრდი რა..."

იხილე გამოხმაურებაTeona Alavidze, 18 January, 2011 - 11:48 -ში, განაცხადა:

ბატონო ირაკლი, ძალიან ცდებით, იმას რომ ამბობთ ეკლესია ხალხის მტერიაო, რწმენაში რომ გაძლიერებთ მაგიტომაა ეკლესია მტერი?? მეტს ვერაფერს გეტყვით, უბრალოდ ღმერთმა შეგინდოთ მაგ სიტყვებისთვის....


ეკლესიის დანაშაულზე ამ კონფერენციაზე არაერთხელ გვილაპარაკია. ე.წ. "რწმენაში გაძლიერება" არის ნარკომანიის გავრცელება, მაგრამ ამის აქ დაწერას ალბატ აზრი არ აქვს. ნარკომანი სიტყვით როგორ უნდა გადააძვიო წამალს?! :-(
ამ სიტყვებისთვის მე არავის შენდობა მჭირდება. ბოდიში მღვდლებმა უნდა სთხოვონ ხალხს თავიანთი ქმედებისთვის.
Der Gott ist tot!

#12 George Chkhikvishvili

  L4: გამოცდილი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 826 გამოხმაურება
3

დაწერილია 22 January, 2011 - 01:35

იხილე გამოხმაურებაIrakli Betchvaia, 20 January, 2011 - 01:04 -ში, განაცხადა:

ეკლესიის დანაშაულზე ამ კონფერენციაზე არაერთხელ გვილაპარაკია. ე.წ. "რწმენაში გაძლიერება" არის ნარკომანიის გავრცელება, მაგრამ ამის აქ დაწერას ალბატ აზრი არ აქვს. ნარკომანი სიტყვით როგორ უნდა გადააძვიო წამალს?! :-(
ამ სიტყვებისთვის მე არავის შენდობა მჭირდება. ბოდიში მღვდლებმა უნდა სთხოვონ ხალხს თავიანთი ქმედებისთვის.


ირაკლი აბა რათა ეგეთი აგრესია რელიგიის მიმართ? თუ მღდვლების არ გჯერამს, აგერ ნიუტონი მორწმუნე კაცი იყო, ეინშტეინი (თავისებურად მარა მაინც), თვითონ დარვინიც არ აქვეყნებდა 20 წელი თავის თეორიას ნამეტანი პირდაპირ გაიგებენო. ეხლაც, ფიზიკოსების 40% მორწმუნეა, ასე რომ რელიგია არ არის მარტო "ოპიუმი" დაბეჩავებული ხალხისთვის, ეგეთი ხალხი იტელექტუალებშიც საკმარისია :)
Analyst/Software Designer
<a href="http://biletebi.ge" target="_blank">Biletebi.ge</a>
<a href="http://ads.karvasla.com?languageid=1" target="_blank">ads.Karvasla.com</a>
<a href="http://survey.ge" target="_blank">Survey.ge</a>
...............................
tel: +995 97 556563
E-mail: gio_ch@hotmail.com

#13 Ivane Sujashvili

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 419 გამოხმაურება
1

დაწერილია 22 January, 2011 - 13:39

სულელური აზრები და საქართველოს გნრევა - არა მეგრელებისგან მოდის . და თუ მეგრელები არ გიყვარს არც საქართველო გყვარებია-ანუ არა ადამიანური მოდგმაა. მე ყველა ერი მიყვარს ვინც არ უნდა იყოს. სამეგრელოში მეგრული ენა უნდა იყოს და ისინი ლაზურ მეგრული კავკასიური ერია და არა სალკე მეგრელები, აფხაზები, სვანები, თუშები, აჭარლები, ხევსურები, მოხევეები, კახელები, ქართლელები და ა.შ.
მე მოხევურ კილოზე ვლაპარაკობ მაგრამ წერის დროს ქართულ ვწერ.
მეგრული ენაც უნდა ისწავლებოდეს როგორც საიდუმლო ენა. სვანურიც და აფხაზურიც. სხვა კი ქართულ ენაზე მოლაპარაკეებმა კი შეგვიძლია შევისწავლოთ მეგრული და აფხაზურიც.
ისე თუ რომელიმე მამაო, რომელიც ეწინააღმდეგება მეგრულად ლოცვა , ღვთის წინასე, თავად ეშმაკის ხაფანგშია.
ქართული და მეგრული ენა სხვა და სხვაა მაგრამ მანამდე უნდა წოდებულიყო საქართველოს მაგივრად იბერია და არა საქართველო.
ჩვენ ყველანი იბერიელები ვართ მაგრამ ვსაუბრობ ქართულ ენაზე.
თუ ჩვენ ყველანი კავკასიელები ვართ მაშინ, ჩვენ გვჭირდება საერთო ენა გამოვნახოთ , თარჯიმანი ან რუსული ენის შესწავლა.
კავკასიაში მიეკუთვნებიან-სომხები,აზერბაიჯანლები, იბერიელები(საქართველო), დაღესტანი, ქისტები, ჩეჩნები, ოსები, ბალყარები, კაბარდინები, კაზაკები და ა.შ.
მგონი სადაო არაა.
პარტიის შექმნათ მტრობა მოყვება და ამაზე ნუ შეეცდებით.
თუ მაინდამაინ პარტია გნდომებიათ... ჰმ შექმენით და დახოცეთ !
კაცი ბრმაა ვინც პარტიას აყალიბებ და სხვებსაც აბრმავებ. პარტიაში რომ იყო უნდა იყო მისი მონა.
ჩვენ პარტია არ გვჭირდება და არც ვიღასაც გამეფება და ა.შ. მთავარია, იყოს დამოუკიდებელი ადამიანი და სამართლიანი ღვთის თვალში.
შინაური მტრობა იბერიაში კარგს არ მოუტან და არც თავად იქნებიან დამოუკიდებელი ადამიანები.

#14 Nina Jinjolava

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 720 გამოხმაურება
5

დაწერილია 24 January, 2011 - 23:34

ივანე 100% გეთანხმები.
ირაკლი, ეკლესიას არ შევეხები...
თეონა და რატი - თემას გადაუხვიეთ, ჩემი კითხვა იყო შემდეგში, რა საფრთხე ან დადებითი რამ შეიძლება მოიტანოს მეგრული ენის რეგიონალურ ენად აღიარებამ და მისი ევროკომისიის ქარტიით დაცვამ? მე პირადად დიდ საფრთხეს ვხედავ, ამან შეიძლება ქართველებში გაუცხოება გამოიწვიოს, აფხაზეთი არ გავიმეოროთ, ნუ ხო აფხაზეთი ცალკე თემაა კიდევ, მაგრამ მაინც, არც თუ ისე შორს მდგომი. ევროკომიის ქარტა, საშუალებას აძლევს ამ ენაზე მოსაუბრეს, ისწავლოს, აწარმოოს სამოქალაქო საქმიანობა ამ ენაზე, სახელმწიფო ვალდებულია დაუკმაყოფილოს, რაღაც შეგრძნება გამიჩნდა, რომ სამეგრელოში შეიძლება თარჯიმანი დამჭირდეს მალე.
ამ წერილის გაზგავნის სურვილი თუ უკვე გაგზავნილი არაა რეალობაა, რამდენად გაითვალისწინებს ევროკომისია, ეგ ცალკე საკიტხია, ცხადია, რომ ევროკომისია, კონსულტაციას კონსულტაციაზე იძლევა, ქარტას რომ ხელი მოაწერეთ, რამე ვალდებულებები ხომ არ დაგავიწყდათო და ამ დროს ეს წერილი...
რა ბოლოს, რა საჭიროა ევროკავშირი, სირცვხილია თითოეული ქართველისათვის, თუ ისეთი კულტურული სიმდიდრე როგორიცაა მეგრული, სვანური და საქართველოს სხვა კუთხეების ინდივიდუალიზმი დავკარგეთ, ეს ჩვენი უდიდესი საგანძურია, ნუთუ შიდა სახელმწიფოებრივ დონეზე ამის გადაწყვეტა არ შეიძლება? ვინ არის მსგავს საკითხებე კომპეტენტური ორგანო? კულტურის სამინისტრო, თუ რომელი? ისე რაღაც სრული დუმილია მათი მხრიდან, როგორც ვიცით.
რა ტყუილი ”ბაზარია” კიდევ ამ სახელმწიფოს ფეხებზე კიდია და რა გინახავს მისი გაკეთებული, არ აკეთებს?- უნდა აიძულო- მაგრამ არა მიტინგებით და მარაზმებით. დემოკრატიის გაგება როგორც სახელმწიფოს ასევე ერსაც მოეთხოვება.
სწორედ ამაზე მაინტერესებს თვქენი აზრი, თორემ ის რომ სამეგრელო საქართველოს განუყიფელი ნაწილია და საერთოდ ქართველებს დიდი ისტორია გვაქვს ცხადია, მაგრამ ფასქტია რამდენად ღირსეულად მივყვებით ჩვენს წინაპრებს.
სხვადაშორის მეგრული ენის დაცვის ფარის ქვეშ, მიდის გარჩევა, მეგრული და სვანური ენაა თუ დიალექტი? და რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტია, უნდა შევინარჩუნოთ. მეცნიერული თვამსაზრისით შეიძლება ღირდეს კიდეც დამტკიცება, მაგრამ ერის ერთიანოაბას ეს ხელს არ უნდა უშლიდეს.

#15 Ako Akhalaia

  L3: კომპეტენტური

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 768 გამოხმაურება
4

დაწერილია 26 January, 2011 - 04:56

მეგრული ენა ხალხმა უნდა შეინარჩუნოს და არა სახელმწიფომ , დროა ვიღაც "მესამი"0სკენ ხელის გაშვერას თავი გავანებოთ, არიან ბნელი ელემენტები ამ ქვეყანაში, რომლებსაც მეგრული ენის კი არა სამეგრელოს დამოუკიდებლობაც კი სურთ, თუმცა ასეთი ხალხი ძირითადად "დედა" რუსეთის მიერ არიან წაქეზებულნი და ბრმა იარაღად ევლინებიან თავიანთ სამშობლო საქართველოს, საბედნიეროდ ასეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან ცოტაა, და დრთოა განმავლობაში კიდევ ერთხელ გამოეთხრებათ ფესვები ყველას ვისაც დანაწევრებული საქართველო სურს!! მეც მეგრელი ვარ თუმცა ჩვენ ყველა ქართველები ვართ, ვისაც ჰგონია,რომ მეგრული ენა იკარგება ჩავიდეს სამეგრელოში და ნახავს, რომ არანაირად ეს ენა არ იკარგება, ახალგაზრდა თაობები ისევ ამ ენაზე საუბრობენ ქართულთან ერთად, ისევ მღერიან მეგრულ სიმღერებს და მეგრულ ლექსებსაც წერენ!!

აქვე მინდა გთხოვოთ მეგობრებო, რომ საკუთარი აზრის დაფიქსირებისას ეცადეთ სხვებს და მათ რწმენას არ შეეხოთ. აუცილებლად გამოთქვით საკუთარი აზრი, მაგრამ ნუ შეეხებით სხვის რწმენას !

THINK DIFFERENT!
"People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do"
"no respect for the status quo"


#16 Elguja Margia

  L5: შთამაგონებელი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 1,543 გამოხმაურება
1

დაწერილია 03 February, 2011 - 12:06

მოგესალმებით ყველას...აკო ახალაიას ვეთანხმები....მოკლედ და კონკრეტულად...სხვა დროს მოვიცლი და მოგახსენებთ ჩემ აზრს...,,დაყავი და იბატონე'',-ვიცით, ვისი სტრატეგიაა, მაგრამ არ გამოვა...თუმცა ამისი საშიშროება ყოველთვის არსებობდა და არსებობს დღესაც...სხვათა შორის 1975 წლს დაწერილ წერილში სუსლოვი ხაზგასმით ლაპარაკობს ჩვენი კუთხეების გათიშულობასა და ურთიერთდაპირისპირებაზე....განსაკუთრებით, სამეგრელო და მეგრელები ,,ადარდებს''...ეს ყველაფერი რუსული ,,ველიკოდერჟავული'' ოინებია...რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა და ეცდება ჩვენი ქვეყნის დაშლა-დაქუცმაცებას...უფრო მეტი, სუსლოვს სურდა საერთოდ ჩვენი ერი აღეგავა პირისაგან მიწისა...
Elguja Marghia
Head of consulting group
Public Relations agency PROFILE
0164, Georgia, Tbilisi
107 Tsinamdzgvrishvili str;
Tel/Fax:+(995 32) 94 36 03
Mob:+(995 99) 18 80 93
info@profile.com.ge
www.profile.com.ge
www.georgianbrand.ge

#17 Tariel Zivzivadze

  L8: პროფესიონალი

 • Members
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 11,944 გამოხმაურება
39

დაწერილია 03 February, 2011 - 14:11

მეგრული ენა ისედაც არსებობს, ისევე როგორც სვანური, აფხაზური ... და ეს ფაქტია, რეალობაა ...

აი მისი ”აღიარების” მოთხოვნა კი ჩემი აზრით უკვე პოლიტიკური პროსტიტუციის თემასთანაა ახლოს ...
ამ ტიპის საკითხების პოლიტიზირება კი ჩემთვის მიუღებელია ... და არა მხოლოდ ჩემთვის ...
საუკეთესო სურვილებით,

ტარიელ ზივზივაძე
contact@tarielzivzivadze.ge
http://tarielzivzivadze.ge

#18 Vika Garibashvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 4,281 გამოხმაურება
0

დაწერილია 26 February, 2011 - 01:01

საერთოდ მეგრული ენაა თუ არა იმის განსაზღვრა - ეს ენათმეცნიერების კომპეტენციაა, მაგას ბლოგების და ქარტიების ჩამოყალიბება არ სჭირდება.

სვანური ენაა - აღიარებულია, იმიტომ რომ ქართული ზმნისგან კარდინალურად განსხვავებული ზმნის უღლება აქვს; უფრო მეტი ასობგერა ვიდრე თანამედროვე ქართულში; ქართულისგან განსხვავებული წინადადების წყობა; გააჩნია აბლაუტიანი ბგერები, რაც ქართულში არ გვხვდება.

მე არ ვამბობ, რომ მეგრელები არ მომწონს, პირიქით ძალიანაც მომწონს და ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ ისიც ვაღიაროთ, რომ ამ კუთხის წარმომადგენლებს სეპარატისტული მიდრეკილებები ახასიათებთ ხოლმე.

რედაქტორი Vika Garibashvili, 26 February, 2011 - 01:04.

მე არ გავგიჟდები!!!

#19 Dimitri Chkadua

  L1: კარგი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 165 გამოხმაურება
0

დაწერილია 26 February, 2011 - 20:30

იხილე გამოხმაურებაVika Garibashvili, 26 February, 2011 - 01:01 -ში, განაცხადა:

მე არ ვამბობ, რომ მეგრელები არ მომწონს, პირიქით ძალიანაც მომწონს და ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ ისიც ვაღიაროთ, რომ ამ კუთხის წარმომადგენლებს სეპარატისტული მიდრეკილებები ახასიათებთ ხოლმე.


საბედნიეროდ არცერთ ნამდვილ მეგრელს არ აქვს სეპარატისტული მიდრეკილება. :) არსებობენ გადაგვარებული, გადაბირებული და ამდაგვარი უზნეო ადამიანები, რომლებიც თავს მეგრელებად ასაღებენ და სამეგრელოს სახელით აცხადებენ, რომ მათ სურთ დამოუკიდებლობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ გარე მტრების დავალებას ასრულებენ. :) სამწუხაროდ ეს "პიარ კამპანია" ამართლებს, რადგან, თუნდაც თქვენ, და არა მარტო თქვენ, მიგაჩნიათ რომ მეგრელების გარკვეული ნაწილი სეპარატიზმისკენ არის მიდრეკილი, სწორედ ამაზეა გათვლილი მტრის სტრატეგიაც. :)

#20 Vika Garibashvili

  L7: ვეტერანი

 • Member
 • პიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამაპიქტოგრამა
 • 4,281 გამოხმაურება
0

დაწერილია 27 February, 2011 - 15:21

ციტატა

სამწუხაროდ ეს "პიარ კამპანია" ამართლებს, რადგან, თუნდაც თქვენ, და არა მარტო თქვენ, მიგაჩნიათ რომ მეგრელების გარკვეული ნაწილი სეპარატიზმისკენ არის მიდრეკილი, სწორედ ამაზეა გათვლილი მტრის სტრატეგიაც.

არის ამაში ლოგიკა :)

რედაქტორი Vika Garibashvili, 27 February, 2011 - 15:21.

მე არ გავგიჟდები!!!1 წევრი კითხულობს თემას

0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მოსარგებლე

ქართული & kar.ge
Share